Portal Bezpieczeństwa Powiatu Wejherowskiego 

W dniu 21.06.2017 o godz. 12.00 w Zespole Szkół w Choczewie miała miejsce debata pod nazwą „Kręci mnie bezpieczeństwo”. W spotkaniu, którego organizatorem była Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie udział wzięli Starosta Gabriela Lisius, Wójt Gminy Choczewo Wiesław Gębka, Komendant Powiatowy Policji Beata Perzyńska, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie bryg. Jacek Niewęgłowski oraz przedstawiciele służb, inspekcji oraz sołtysi z terenu Gminy Choczewo i Gniewino. Tematyką spotkania skierowaną do uczniów klas szkoły podstawowej oraz gimnazjalnej w Choczewie, którzy licznie uczestniczyli w spotkaniu były zagadnienia poświęcone bezpiecznego spędzania wakacji.

W ramach debaty Pani Starosta Gabriela Lisius przypomniała dzieciom i młodzieży

o zasadach bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach i przekazała uczniom klas 1-3 zakupione przez Starostwo Powiatowe w Wejherowie opaski „niezgubki”, które umożliwiają personalizację danej osoby poprzez wpisanie numeru kontaktowego do opiekuna. Zakupione opaski będą również przekazywane najmłodszym mieszkańcom powiatu przez funkcjonariuszy Policji w Wejherowie podczas patrolowania miejsc wypoczynku letniego.

Akcja ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa najmłodszych oraz minimalizacji stresu dzieci i ich rodziców.