Portal Bezpieczeństwa Powiatu Wejherowskiego 

W dniu 28.06.2017r. o godz. 10.00 odbyła się narada szkoleniowa dla pracowników samorządów gminnych realizujących zadania z zakresu zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej z terenu powiatu wejherowskiego. Organizatorem spotkania był Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wejherowie.

W naradzie wzięło udział 9 gmin powiatu.

Podczas spotkania omówiono następujące tematy ;

1. Omówienie tematyki kontroli OC i materiałów do kontroli przesłanych przez Szefa OCK.

2. Omówienie tematyki kontroli w gminach Wejherowo i Gniewino.

3. BLUE ALERT.

4. Omówienie treningu SSD z czerwca 2017.

5. Omówienie ćwiczeń wojewódzkich – HPAI2017.

6. Aktualizacja Planów Zarządzania Kryzysowego.

7. Omówienie Gry Miejskiej „Młodzi razem dla bezpieczeństwa”.

8. Realizacja ratownictwa wodnego powiecie wejherowskim.

9. Sprawy bieżące.