Portal Bezpieczeństwa Powiatu Wejherowskiego 

W dniu 06.09.2017 r. o godz. 13.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w połączeniu z Komisją Bezpieczeństwa Rady Powiatu Wejherowskiego.

Tematem przewodnim była analiza i przebieg wydarzeń po przejściu frontu burzowego z dnia 11-12.08.2017.

Plan spotkania przebiegał następująco:

1) Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie bryg. Jacek Niewęgłowski przedstawił informację z przeprowadzanych działań ratowniczych.

2) Wójt Gminy Linia Bogusława Engelbrecht oraz Wójt Gminy Łęczyce Piotr Wittbrodt przedstawili informację związane z oceną szkód i strat spowodowanych nawałnicą na terenach administrowanych gmin.

3) Dokonano oceny przygotowania i współdziałania służb i inspekcji odpowiadających za usuwanie skutków nawałnicy.

W trakcie spotkania wypracowano również szereg wniosków dot. sposobów i procedur postępowania w przypadkach zaistnienia podobnych zjawisk atmosferycznych na terenie powiatu wejherowskiego.