Portal Bezpieczeństwa Powiatu Wejherowskiego 
W dniu 5 listopada 2009 roku w  Starostwie Powiatowym w Wejherowie, odbyło się szkolenie zorganizowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wejherowie z zakresu akcji kurierskiej oraz stałego dyżuru.
Szkolenie prowadzili żołnierze z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Wejherowie kpt. Dariusz Rózga i chor. Krzysztof Plackowski.