Portal Bezpieczeństwa Powiatu Wejherowskiego 
W dniu 6 listopada 2009 roku w  Starostwie Powiatowym w Wejherowie, odbyła się narada zorganizowana przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wejherowie. Na naradę zaproszono pracowników merytorycznych z zakresu zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej oraz ochrony przeciwpożarowej miast i gmin powiatu wejherowskiego, a także Prezesi Oddziałów Gminnych Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP z terenu powiatu.
Narada odbyła się według poniższego harmonogramu:
1.Rozpoczęcie narady – Naczelnik WBiZK Kazimierz Grubba;
2.Informacje dot. funkcjonowania stowarzyszeń – Ochotniczych Straży Pożarnych w powiecie wejherowskim – Główny Specjalista Hanna Janiak;
3.Omówieniu zmian zawartych w ustawie o Zarządzaniu Kryzysowym z dnia 17 lipca 2009r. - Naczelnik WBiZK Kazimierz Grubba;
4.Możliwości pozyskiwania środków finansowych przez Ochotnicze Straże Pożarne z samorządów - Naczelnik WBiZK Kazimierz Grubba;
5.Wnioski z konferencji, która odbyła się w Starostwie Powiatowym w dni 6 października 2009 r. pt.:„Funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych, a wolontariat w XXI wieku” - Naczelnik WBiZK Kazimierz Grubba;
6.Informacje dot. wymaganych w poszczególnych gminach Planów ochrony zabytków – Inspektor WBiZK Maria Mocek;
7.Przekazanie ewentualnych wniosków, spostrzeżeń do planu pracy Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego tut. Starostwa na 2010 rok – przedstawiciele z gmin powiatu;
8.Dyskusja.