Portal Bezpieczeństwa Powiatu Wejherowskiego 
W dniu 7 grudnia 2009 r. o godz. 10.00 w Małej Sali Starostwa Powiatowego w Wejherowie odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.Zgodnie z przyjętym rocznym planem pracy zespołu, przedmiotem posiedzenia było:
 • podsumowanie działalności PZZK w rok 2009,
 • plan pracy PZZK na rok 2010 - w załączeniu projekt planu,
 • informacja o zmianie ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o  zarządzaniu kryzysowym,
 • dyskusja.
 • Na posiedzeniu został przyjęty następujący plan pracy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego na rok 2010:

  Termin

  Tematyka posiedzenia

  Wykonawca

  I kwartał

  Informacja w  zakresie Powiatowego Planu Ratowniczego. Informacja o stanie sanitarnym - występowanie grypy typu A/H1N1.

  Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, Powiatowy Lekarz Weterynarii

  II kwartał

  Informacja w  zakresie Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego - aktualizacja Planu do wymagań wynikających ze zmiany ustawy o zarządzaniu kryzysowym z dnia 17 lipca 2009 roku.

  Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

  III kwartał

  Omówienie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na poziomie gminy, powiatu, województwa, kraju.

  Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

  IV kwartał

  Wypracowanie wniosków i planu pracy na 2011 rok.

  Członkowie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego