Portal Bezpieczeństwa Powiatu Wejherowskiego 

11 lutego 2010 r. o godz. 9.30 w auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie, dyrektor szkoły Krystyna Grubba dokonała otwarcia VII Szkolnych Zawodów Pierwszej Pomocy dla klas drugich.

W otwarciu zawodów uczestniczyli przedstawiciele Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wejherowie w osobach: naczelnika Kazimierza Grubby i inspektora Franciszka Konkel.

W zawodach udział wzięło 6 klas Liceum i Technikum. Po podliczeniu punktacji za poszczególne stacje ratownicze klasyfikacja przedstawia się następująco:

1 miejsce - 2cT - 433pkt.

2 miejsce - 2aT - 380pkt.

3 miejsce - 2aLO - 367pkt.

4 miejsce - 2bLO - 364pkt.

5 miejsce - 2dT - 349pkt.

6 miejsce - 2bT - 346pkt.

Najlepszymi ratownikami w resuscytacji krążeniowo oddechowej okazali się:

1. Krzysztof Styn 2aT

2. Adrian Zdankiewicz 2cT

3. Mateusz Leszczyński 2cT

Opiekunowie zawodów: Leon Moza i Andrzej Silikowski.

Na zakończenie zwycięzcy otrzymali z rąk dyrektor Krystyny Grubba puchary i dyplomy.