Portal Bezpieczeństwa Powiatu Wejherowskiego 

W dniu 15 lutego br. w sali narad Starostwa Powiatowego w Wejherowie odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Tematem posiedzenia zgodnie z przyjętym planem pracy było:

  1. Informacja w zakresie istniejącego Powiatowego Planu Ratowniczego opracowanego zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy o Państwowej Straży Pożarnej przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie w 2006 roku. Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego przyjąl informację, iż opracowany plan ratowniczy nie odpowiada wymaganiom wynikającym z przepisu - załącznika do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, a w szczególności Komendant nie przedstawił informacji o dokonywaniu corocznej aktualizacji tego planu.
  2. Informacja o stanie sanitarnym - występowanie grypy typu A/H1N1 - przygotowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie na wstępie poinformowała, iż od 1 stycznia 2010 roku Jej urząd funkcjonuje w ramach administracji zespolonej w powiecie wejherowskim. Przestawiła też informację dotyczącą malejącej statystyki występowania zachorowań na grypę na administrowanym terenie.
  3. Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego przyjął informację od Naczelnika Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wejherowie o możliwości wystąpienia podtopień na terenie powiatu oraz o dobrym przygotowaniu służb i organizacji ratowniczych na ewentualne wystąpienie lokalnych podtopień spowodowanych roztopami śniegu.