Portal Bezpieczeństwa Powiatu Wejherowskiego 

22 lutego br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wejherowie odbyło się pierwsze w tym roku wspólne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku prze Staroście Wejherowskim oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Wejherowskiego.

Tematem posiedzenia było podsumowanie rocznej działalności służb, inspekcji i straży w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli za rok 2009 tj.:

  1. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarny w Wejherowie,
  2. Komendanta Powiatowego Policji w Wejherowie,
  3. Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie,
  4. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wejherowie,
  5. Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wejherowie.

Jako uczestnik Komisji obecny był Prokurator Rejonowy w Wejherowie.W trakcie obrad przyjęto projekt uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na terenie powiatu wejherowskiego za 2009 rok.