Portal Bezpieczeństwa Powiatu Wejherowskiego 

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Temporary failure in name resolution in /ostrzezenie.php on line 5

Warning: file_get_contents(http://www.pogodynka.pl/ostrzezenia/wojewodztwo-pomorskie) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Temporary failure in name resolution in /ostrzezenie.php on line 5

Trzeciego marca 2010 roku o godz. 10 00 w Sali Narad Starostwa Powiatowego w Wejherowie, Starosta Wejherowski Józef Reszke otworzył pierwszą w tym roku naradę szkoleniową zorganizowaną przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Tematem narady było:

  1. Omówienie zarządzenia Starosty w sprawie ewakuacji ludności III stopnia - temat zreferował naczelnik Kazimierza Grubba.
  2. Informacja dotycząca „nowego” opracowania powiatowego planu zarządzani kryzysowego zgodnie ze zmianami zawartymi w Ustawie o Zarządzaniu Kryzysowym w oparciu o Powiatowy Plan Ratowniczy Powiatu Wejherowskiego - temat zreferował naczelnik Kazimierza Grubba.
  3. Omówienie sposobu przygotowania koncentracji dla podmiotów ratowniczych gmin powiatu wejherowskiego w ramach szkoleń i ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego,- temat zreferował inspektor Franciszek Konkel
  4. Matryca zagrożeń-lokalne podtopienia mogące wystąpić na skutek gwałtownej odwilży - temat zreferował Eugeniusz Miotke przedstawiciel Oddziału Terenowego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Redzie, który został zaproszony na naradę.
  5. Stany przygotowania plaż i kąpielisk w sezonie 2010 pod względem udzielania pierwszej pomocy - temat zreferował Janusz Groth Wiceprezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, który został zaproszony na naradę.