Portal Bezpieczeństwa Powiatu Wejherowskiego 
Dnia 22 kwietnia 2010r. w Szkole Podstawowej nr 6 w Rumi odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.
Zawody przeprowadziła Komisja Sędziowska w składzie:

o wizytator KO w Gdańsku - pan mgr Leszek Grzymkowski - przewodniczący Komisji,o aspirant Paweł Różański - KPP Wejherowo - sędzia główny zawodów, o  sierżant Dorota Stawska o  młodszy aspirant Marcin Niedźwiedźo starszy inspektor Marcin Adamczyk o  mgr Anna Chwałeko Alicja Budzińska - UM Rumia o  mgr inż. Elżbieta Rzepa - sekretarz zawodów,o mgr Renata Base

Gościem honorowym zawodów byli: Zastępca Burmistrza Miasta Rumi pan mgr Jan Domański oraz pan Franciszek Konkel reprezentujący Starostwo Powiatowe.

W zawodach uczestniczyło 8 drużyn 3 - osobowych w kategorii szkół podstawowych oraz 8 drużyn 3 - osobowych w kategorii gimnazjów.

Wykaz zgłoszonych drużyn ze szkół podstawowych wraz z opiekunami:

Lp. Szkoła Drużyna Opiekun Nr startowy
1. Szkoła Podstawowa nr9 5 w Wejherowie Paweł Dampc Filip Kwidziński Jakub Pałys Mirosława Ciesielska 4
2. Szkoła Podstawowa w Pobłociu Wioleta Konkol Łukasz Formella Krzysztof Pipka Jerzy Skielnik 5
3. Szkoła Podstawowa nr 6 w Redzie Mikołaj Majkowski Krystian Pettke Szymon Kryża Paweł Szymański 9
4. Szkoła Podstawowa w Kostkowie Patryk Hintzke Ireneusz Gwizdała Marlena Foemelllla Grażyna Kołucka 7
5. Szkoła Podstawowa w Łebnie Sebastian Miotk Janusz Miotk Michał Krauza Edmund Pionk 10
6. Szkoła Podstawowa w Luzinie Łukasz Dybowski Jakub Socha Łukasz Paszki Mieczysław Brzeski 1
7. Szkoła Podstawowa nr 6 w Rumi Mateusz Węsierski Bartłomiej Chytła Kacper Łądkowski Maciej Szymański 8
8 Szkoła Podstawowa w Rozłazinie Patryk Kupc Kacper Dymora Przemysław Grzenkowicz Marta Liedtke 6

Wykaz zgłoszonych drużyn ze gimnazjów wraz z opiekunami:
Lp. Szkoła Drużyna Opiekun Nr starowy
1. Gimnazjum nr 1 w Rumi Wojciech Kozłowski Mateusz Abramek Piotr Jach Alicja Kozłowska 2
2. Gimnazjum w Szemudzie Mariusz Kruszyński Łukasz Drawc Piotr Stenka Jerzy Zaborowski 3
3. Gimnazjum w Strzepczu Krzysztof Bojanowski Damian Mielewczyk Andrzej Konkol Teresa Skrzypkowska 4
4. Publiczne Gimnazjum w Luzinie Marcin Socha Patryk Krezymon Piotr Richert Marek Hinz 6
5. Gimnazjum w Bożympolu Wielkim Jakub Woźniak Krzysztof Gąsowski Maciej Wenta Edmund Regliński 7
6. Gimnazjum nr 2 w Wejherowie Patryk Kowalski Marcin Trendel Krzysztof Kowalski Grażyna Blok 8
7. Gimnazjum nr 2 w Redzie Szymon Belgrau Wojciech Gwizdałą Dawid Zdrojewski Tomasz Grodzicki 9
8. Gimnazjum w Gniewinie Dariusz Derkowski Cezary Klarecki Marek Wasiniewski Halina Łybacka 10

Zawody przebiegały zgodnie z regulaminem Turnieju.

Klasyfikacja końcowa drużynowa w kategorii szkół podstawowych:
I - Szkoła Podstawowa nr 6 w Rumi
II - Szkoła Podstawowa w Pobłociu
III - Szkoła Podstawowa w Luzinie
IV - Szkoła Podstawowa w Łebnie
V - Szkoła Podstawowa nr 9 w Wejherowie
VI - Szkoła Podstawowa w Kostkowie
VII - Szkoła Podstawowa w Rozłazinie
VIII - Szkoła Podstawowa nr 6 w Redzie

Klasyfikacja końcowa drużynowa w kategorii gimnazjów:
I - Gimnazjum w Szemudzie
II - Gimnazjum w Strzepczu
III - Gimnazjum w Luzinie
IV - Gimnazjum nr 1 w Rumi
V - Gimnazjum nr 2 w Redzie
VI - Gimnazjum nr 2 w Wejherowie
VII - Gimnazjum w Gniewinie
VIII - Gimnazjum w Bożympolu Wielkim

W punktacji indywidualnej spośród uczniów szkół podstawowych najlepszy wynik osiągnął:

W kategorii szkół podstawowych:
I - Krzysztof Pipka - Szkoła Podstawowa w Pobłociu
II - Mateusz Węsierski - SP 6 Rumia
III - Kacper Łądkowski - SP 6 Rumia

a spośród gimnazjalistów:
I - Mariusz Kruszyński Gimnazjum w Szemudzie
II - Piotr Stenka Gimnazjum w Szemudzie
III - Andrzej Konkol Gimnazjum w Strzepczu

Do eliminacji wojewódzkich zakwalifikowały się w kategorii szkół podstawowych: drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Rumi, a w kategorii gimnazjów: drużyna z Gimnazjum w Szemudzie.

Zwycięskie zespoły otrzymały nagrody:

I miejsca: puchar, dyplom, medale złote, nagrody rzeczowe

II miejsca: puchar, medale srebrne, dyplom, nagrody rzeczowe

III miejsca: puchar, medale brązowe, dyplom, nagrody rzeczowe,

IV i V miejsca: nagrody rzeczowe

Indywidualnie: I miejsca nagrody i dyplomy, II i III miejsca dyplomy.

Każdy z uczestników z drużyn szkół podstawowych otrzymał od Straży Miejskiej w Rumi kamizelkę odblaskową w ramach programu "Bezpieczni na rowerze"Podczas zawodów w przerwach pomiędzy kolejnymi konkurencjami zawodnicy oraz opiekunowie otrzymali gorący posiłek, ciastka i napoje.

Fundatorzy nagród: Urząd Miasta w Rumi, Starostwo Powiatowe w Wejherowie, Szkoła Podstawowa nr 6 w Rumi.