Portal Bezpieczeństwa Powiatu Wejherowskiego 
24 maja bieżącego roku o godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym w Wejherowie odbyła się kolejna w tym roku narada szkoleniowa z pracownikami gmin powiatu wejherowskiego. Naradę otworzył Starostwa Wejherowski Józef Reszke.
Narada przebiegła wg następującego harmonogramu:
  1. Przekazanie wyróżnień Starosty Wejherowskiego w eliminacjach powiatowych przedstawicielom z gmin powiatu wejherowskiego dla laureatów w konkursu plastycznego „Wiatr, wypadek, ogień, woda – strażak zawsze rękę poda” – Kazimierz Grubba – Naczelnik WBiZK.
  2. Omówienie wniosków przedstawionych przez poszczególne gminy dot. organizacji konkursu na „ NAJAKTYWNIEJSZEGO RATOWNIKA – DRUHA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ POWIATU WEJHEROWSKIEGO” - Kazimierz Grubba – Naczelnik WBiZK.
  3. Informacja nt. przeniesionych na miesiąc wrzesień - październik koncentracji dla podmiotów ratowniczych gmin powiatu wejherowskiego w ramach planowanego szkolenia z zakresu zarządzania kryzysowego – Franciszek Konkel – Inspektor WBiZK.
  4. Informacja dot. funkcjonowania na terenie powiatu i gminy bazy sił i środków oraz ich dysponentów województwa pomorskiego – Franciszek Konkel – Inspektor WBiZK.
  5. Informacja nt. szkolenia zorganizowanego przez Pomorski Urząd Wojewódzki Gdańsku w dniu 16 kwietnia 2010 roku dot. zasad opracowania planów przygotowań służby zdrowia wg znowelizowanego rozporządzenia – Kazimierz Grubba – Naczelnik WBiZK.
  6. Realizacja obowiązku wynikającego z planu szkolenia obronnego oraz planu działania z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego na 2010 rok - Maria Mocek – Inspektor WBiZK.
  7. Wnioski i uwagi o przeprowadzonych kontrolach dot. nadzorowania funkcjonowania projektu unijnego pn.: „System teleinformatycznego wspomagania działań ratowniczych w powiecie wejherowskim” w miesiącu marcu w gminach powiatu wejherowskiego – Franciszek Konkel - Inspektor WBiZK.
  8. Informacja dot. I Zawodów Obrony Cywilnej na etapie powiatowym organizowanych przez Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie w dniu 09 kwietnia 2010 roku - Kazimierz Grubba – Naczelnik WBiZK.
  9. Dyskusja nt. stworzenia w Starostwie Powiatowym w Wejherowie „Powiatowego Muzeum Obrony Cywilnej” – Kazimierz Grubba Naczelnik WBiZK, Justyna Adamczyk - sekretarka WBiZK.
  10. Dyskusja, wnioski.