Portal Bezpieczeństwa Powiatu Wejherowskiego 

W dniu 2010-06-07 o godz. 11.00 w sali narad starostwa odbyło się posiedzeniu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

W trakcie posiedzenia, zgodnie z przyjętym wcześniej planem pracy zespołu, Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wejherowie – Kazimierz Grubba, omówił procedurę opracowywania Wejherowskiego Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego.

W czasie późniejszej dyskusji, zgłoszono konieczność zorganizowania w 2010 roku oraz corocznego powtarzania ćwiczeń sprawdzających procedury Wejherowskiego Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego oraz praktyczne funkcjonowanie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

W odpowiedzi na wniosek, Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – Kazimierz Grubba, przedstawił zespołowi propozycję, aby na następnym posiedzeniu zespołu, przeprowadzić aplikacyjne ćwiczenie zespołu z zakresu zagrożeń i zdarzeń pożarowych, które przygotuje Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wejherowie. Zespół propozycję przyjął do realizacji.