Portal Bezpieczeństwa Powiatu Wejherowskiego 

W dniu 2010-06-21 odbyły się ćwiczenia na obiekcie „Galeria Rumia”. Organizatorem ćwiczeń był zarządca obiektu, Starostwo Powiatowe w Wejherowie oraz słuzby, inspekcje, straże przewidziane w Planie Reagowania Kryzysowego Powiatu Wejherowskiego.

Tematem ćwiczenia było sprawdzenie procedury ewakuacji, do której organizacji zobowiązany jest zarządca obiektu Galerii Rumia oraz sprawdzenia procedur zawartych w Planie Reagowania Kryzysowego na wypadek powstania pożaru. Wg założeń „pożar” powstał na parterze obiektu. Zastosowane środki pozoracji (dym teatralny i tester czujek pożarowych) spowodowały uruchomienie systemu wykrywania pożaru. Wynikiem działania tego systemu było: wydzielenie strefy pożarowej budynku poprzez zamknięcie bram przeciwpożarowych, włączenie instalacji oddymiającej, zadziałanie ścianek kurtynowych oraz uruchomienie głosowego systemu ostrzegania klientów i personelu galerii.

Personel galerii podjął działania polegające na jednoczesnym gaszeniu zarzewia pożaru, powiadomieniu służb ratowniczych pod nr 112 oraz ewakuacji klientów (100 dzieci ze szkół podstawowych) na zewnątrz obiektu.

W czasie ewakuacji stwierdzono (pozorowane) zasłabnięcie jednej z klientek, którą pozostawiono do działań ratowniczych straży pożarnej – zgodnie z przyjętym scenariuszem, i od tego momentu nastąpiło sprawdzenia procedury zawartej w Planie Reagowania Kryzysowego.

Zaalarmowane zastępy straży pożarnej przybyły na miejsce zdarzenia w kolejności:
1. GBA JRG Rumia – po 4 minutach dojazdu;
2. GCBA JRG Rumia – po 3 minutach dojazdu;
3. GBA OSP Reda – po 6 minutach dojazdu;
4. GCBA JRG Wejherowo – po 17 minutach dojazdu.

Na miejsce przybył również patrol policji i straży miejskiej, które zorganizowały ruch drogowy poprzez wyłączenie jednego pasu ruchu drogowego drogi krajowej nr 6 - przylegający bezpośrednio do Galerii Rumia, i skierowanie części pojzdów na drogi lokalne.

Przybyłe zastępy straży pożarnej podjęły działania polegające na: ewakuacji poszkodowanej klientki na zewnątrz obiektu i udzieleniu jej pierwszej pomocy, ugaszeniu pożaru oraz sprawdzeniu całego obiektu.

Na zakończenie omówiono przebieg ćwiczeń na spotkaniu podsumowującym, w którym poza przedstawicielami zarządcy obiektu (Polimeni Gdynia) uczestniczyli przedstawiciele Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wejherowie w osobach naczelnika Kazimierza Grubby i inspektora Franciszka Konkel oraz przedstawiciele KP PSP w Wejherowie w osobach st. kpt. Jarosława Szredera i asp. Waldemar Szypelta. Uczestnicy dokonujący podsumowania nie wnieśli zastrzeżeń do przeprowadzoinej przez zarządcę Galerii Rumia ewakuacji, a także do działań ratowniczych prowadzonych przez służby uczestniczące w ćwiczeniach.

Na zakończenie ćwiczeń, strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Rumi zademonstrowali przybyłym uczniom rumskich szkół - udzielania pierwszej pomocy oraz możliwości wozów strażackich, co zostało przyjęte z dużym zadowoleniem przez dzieci i nauczycieli (pozorantów - uczestników ewakuacji).