Portal Bezpieczeństwa Powiatu Wejherowskiego 

W dniu 01.07.2010 r. w Sali Posiedzeń Starostwie Powiatowym w Wejherowie odbyło się spotkanie Zarządu Powiatu Wejherowskiego w osobach: Starosty Józefa Reszke, Wicestrosty Grzegorza Gaszty, Członków Zarządu - Stanisława Wickiego, Wacława Seweryna oraz Naczelnika Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kazimierza Grubby z komendantami i strażakami Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie, którzy uczestniczącymi w działaniach powodziowych.

W czasie spotkania Starosta Wejherowski Józef Reszke przekazał strażakom podziękowanie za zaangażowanie i trud włożony w pomoc powodzianom na południu Polski i wręczył listy gratulacyjne oraz symboliczne upominki.

Nie zabrakło też refleksji strażaków ze swoich działań przeciwpowodziowych, które prowadzili w okolicach: Płocka, Sandomierza, Lipska, Pawłowic i w gminach położonych nad Wisłą w Województwie Pomorskim.

W czasie spotkania wyróżnieni zostali:
1) st.asp. Jarosław Dargacz
2) asp. Stanisław Brzozowski
3) asp. Zbigniew Dorawa
4) asp. Piotr Ryta
5) st.ogn. Piotr Krzesiak
6) st.ogn. Zenon Kreft
7) st.ogn. Adam Stromski
8) ogn. Roman Drywa
9) mł.ogn. Piotr Jędruch
10) st.sekc. Zbigniew Klejno
11) st.sekc. Daniel Ruszewski
12) st.sekc. Karol Wojciechowski
13) st.sekc. Rafał Maszota
14) st.sekc. Piotr Rank
15) sekc. Filip Bulczak
16) sekc. Piotr Labudda
17) sekc. Łukasz Szymański
18) st.str. Dariusz Lesner
19) st.str. Marcin Szypelt
20) str. Marcin Zielke
21) str. Karol Rumpca.