Portal Bezpieczeństwa Powiatu Wejherowskiego 

10 września 2010 roku o godz. 16.00 w Sali Korekcyjnej w Szemudzie, odbyła się Koncentracja Szkoleniowa dla Zarządów Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu Wejherowskiego dla gmin: Linia, Luzino i Szemud.

Program koncentracji przedstawiał się następująco:

14.00Otwarcie koncentracji - Starosta Wejherowski - Józef Reszke.
14.10Przedstawienie informacji o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenach poszczególnych gmin powiatu wejherowskiego - Wójtowie Gmin Linia, Luzino i Szemud.
15.00Funkcjonowanie Zarządów Ochotniczych Straży Pożarnych jako formy stowarzyszenia - Sekretarz Gminy Szemud - Albin Jaroszek.
15.30Przerwa kawowa.
16.00Możliwości pozyskiwania środków finansowych na działalność statutową OSP - Naczelnik WBiZK Starostwa Powiatowego w Wejherowie - Kazimierz Grubba.
17.00Współpraca OSP - WOPR jako forma poszerzenia oferty dla druhów Ochotniczych Straży Pożarnych - Wiceprezes Zarządu Powiatowego WOPR - Janusz Groth.
17.30Informacja o planowanych Powiatowych Obchodach Dnia św. Floriana - Naczelnik WBiZK Starostwa Powiatowego w Wejherowie - Kazimierz Grubba.
18.00Podsumowanie i dyskusja.
18.30Poczęstunek, zakończenie koncentracji.

fot. T. Modzelewski

Była to inicjatywa Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wejherowie, która miała na celu rozpoczęcie cyklu szkolenia zarządów Ochotniczych Straży Pożarnych. Tematy obecnego cykl to: możliwości funkcjonowania i poszerzania działalności oraz finansowania Ochotniczych Straży Pożarnych.

W czasie koncentracji, gorące podziekowania dla druhów z Ochotniczych Straży Pożarnych - szczególnie za pomoc podczas działań przy wypadkach komunikacyjnych - złożył Komendant Powiatowy Policji w Wejherowie mł. insp. Krzysztof Lower.