Portal Bezpieczeństwa Powiatu Wejherowskiego 

Wrzesień był miesiącem, w którym prowadzona była akcja pt.: „Bezpieczna droga do szkoły". W związku z tym, Starosta Wejherowski Józef Reszke, porzez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, wspólnie z Komendantem Powiatowym Policji w Wejherowie, poprzez Wydział Ruchu Drogowego, podjęli inicjatywę zmierzającą do uświadamienia dzieci o prawidłowych zachowaniach i nawykach ukierunkowanych na kształtowanie świadomego uczestnika ruchu drogowego w drodze do i ze szkoły.

fot. T. Modzelewski

Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie dokonała analizy zagrożeń uczestników ruchu drogowego, z której wynika, iż najbardziej niebezpiecznymi miejscami są okolice szkół, zwłaszcza szkół wiejskich, często zlokalizowanych przy trasach o zwiększonym natężeniu ruchu drogowego. Promocja programu poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego w ramach akcji pt.: „Bezpieczna droga do szkoły” prowadzona była zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Starostę Wejherowskiego. Odbywała się w dniach od 8 do 13 września br. w dwunastu wybranych szkołach wiejskich. Adresatem akcji byli uczniowie klas najmłodszych szkół podstawowych gmin Wejherowo, Luzino i Szemud. Rozdanie uczniom kamizelek odblaskowych i naklejek odblaskowych połączone było z pogadankami na temat bezpieczeństwa podczas poruszania się po drogach.