Portal Bezpieczeństwa Powiatu Wejherowskiego 

23 wrzesnia 2010 r. w godzinach od 16.00 do 20.00 na terenie Powiatu Wejherowskiego, odbył się wojewódzki trening Systemu Wykrywania i Alarmowania.

W treningu brały udział wszystkie jednostki samorządowe z terenu powiatu oraz służby: Policja, Państwowa Straż Pożarna i Powiatowa Stracja Sanitarno-Epidemilogiczna w Wejherowie. Trening na poziomie powiatu koordynował Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Strostwa Powiatowego w Wejhrowie.

Jednym z elementów treningu w naszym powiecie, było sprawdzenie możliwości przekazywania przez miasta / gminy - ćwiczebnych komunikatów głosowych, przy użyciu posiadanych elektronicznych syren alarmowych.

W trakcie treningu przećwiczono także, emisję ćwiczebnego komunikatu tektowego (przygotowanego przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Strostwa Powiatowego w Wejhrowie) przez Telewizję Kablową "Chopin" w tzw. pasku, w ramach porozumienia podpisanego pomiędzy Starostą Wejherowskim a Telewizję Kablową "Chopin". W wyniku ćwiczeń stwierdzono niesprawność jednej syreny alarmowej, natomiast proces emisji komunikatu w telewizji - przebiegł sprawnie i bez zakłóceń.