Portal Bezpieczeństwa Powiatu Wejherowskiego 

1 października 2010 roku o godz. 14.00 w Sali Kinowej w Gniewinie, odbyła się kolejna koncentracja szkoleniowa dla zarządów Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gmin Choczewo, Gniewino i Łęczyce. Szkolenie w imieniu Starosty Wejherowskiego Józefa Reszke przygotował Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Była to koncentracja kończąca cykl, który rozpoczął się w Szemudzie i poprzez Redę zakończył się w Gniewinie.

Koncentrację otworzył Starosta Wejherowski Józef Reszke.

Następnie wystąpili przedstawiciele gmin Łęczyce i Gniewino, którzy przedstawili stan ochrony przeciwpożarowej w swoich gminach.

Kolejnym prelegentem był Albin Jaroszek Sekretarz Urzędu Gminy w Szemudzie, który zreferował temat - „Funkcjonowanie Zarządów Ochotniczych Straży Pożarnych jako formy stowarzyszenia”.

Po przerwie kawowej, naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wejherowie – Kazimierz Grubba przybliżył „Możliwości pozyskiwania środków finansowych na działalność statutową OSP”.

Następnie „Współpracę OSP – WOPR jako formę poszerzenia oferty dla druhów OSP” omówił, Janusz Groth Wiceprezes Zarządu Powiatowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Wejherowie.

Po tym informację o planowanych Powiatowych Obchodach Dnia Św. Floriana, przedstawił wspomniany wyżej naczelnik Kazimierz Grubba.

Na zakończenie w ramach dyskusji głos zabrał Zygmunt Treder – prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Opalinie, który omówił problemy środowiska strażaków ochotników.

Przed zakończeniem koncentracji wystąpili przedstawiciele Komendantów Powiatowych Policji i Państwowej Straży Pożarnej, którzy podziękowali druhom za ich ochotnicza służbę i pomoc w realizacji ustawowych zadań tych służb.

Zamknięcia koncentracji dokonał Wicestarosta Wejherowski Grzegorz Gaszta.