Portal Bezpieczeństwa Powiatu Wejherowskiego 

22 października 2010 r. o godz. 10.00 w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, odbyła się narada szkoleniowa z pracownikami miast i gmin powiatu wejherowskiego, właściwych ds. zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej.

Na wstępie naczelnik Kazimierz Grubba przedstawił informację dotycząca „nowego” opracowania Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego zgodnie ze zmianami zawartymi w ustawie o zarządzaniu kryzysowym.

Następnie inspektor Franciszek Konkel omówił przeprowadzone koncentracje szkoleniowe dla podmiotów ratowniczych gmin powiatu wejherowskiego.

Kolejnym tematem było "omówienie wyników przeprowadzonej kontroli z zakresu realizacji zadań obrony cywilnej w gminach powiatu wejherowskiego", który zrealizowała pani inspektor Maria Mocek, która później zreferowała zmiany wynikające z „nowej” ustawy o ochronie informacji niejawnych.

Potem naczelnik Kazimierz Grubba przedstawił informację nt. ewakuacji uczniów ze szkół w oparciu o Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego w związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych (Dz.U. nr 109 poz. 719).

Przedostatnim tematem była informacja z konferencji naukowo-technicznej „Edukacja dla Bezpieczeństwa” organizowane przez Starostę Wejherowskiego i Dyrektora ZSP nr 2 w Wejherowie, którą przedstawił Franciszek Konkel.

Na zakończenie naczelnik Kazimierz Grubba przedstawił informację z posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.Naradę zakończyła dyskusja.