Portal Bezpieczeństwa Powiatu Wejherowskiego 

4 listopada 2010 roku w sali obrad Rady Powiatu Wejherowskiego, odbyło się spotkanie szkoleniowe zorganizowane przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Wejherowie i w Gdyni przy udziale Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wejherowie.

Tematy szkolenia dla przedstawicieli powiatów: kartuskiego, puckiego i wejherowskiego oraz gmin z terenu tych powiatów to:
1.
2.
3.
4.
Tematy te zostały omówione przez wyznaczonych oficerów WKU z Wejherowa i Gdyni. W związku z likwidacją z dniem 2010-12-31 WKU w Wejherowie zostały przedstawione WKU w Gdyni.