Portal Bezpieczeństwa Powiatu Wejherowskiego 

17 listopada 2010 r. o godz. 10.00 odbyło się - ostatnie w tym roku - posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Wejherowskim. Posiedzeniu przewodniczył Starosta Wejherowski – Józef Reszke, w którym udział wzięli członkowie w/w komisji i zaproszeni goście.Przedmiotem posiedzenia były następujące sprawy:

  1. Ocena realizacji „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na terenie powiatu wejherowskiego” z uwzględnieniem zadań wynikających ze Strategii rozwoju społeczno–gospodarczego powiatu w zakresie bezpieczeństwa publicznego w świetle art. 38a ust 2 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.

  2. Opiniowanie projektu budżetu powiatu na rok 2011 w zakresie wydatków na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową.

  3. Przedstawienie informacji i wniosków z przeprowadzonej konferencji z cyklu „Bezpieczny Powiat” pt.: „Edukacja dla bezpieczeństwa”.

  4. Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2011.

  5. Sprawy różne.