Portal Bezpieczeństwa Powiatu Wejherowskiego 

25 listopada 2010 roku w Samorządowym Zespole Szkół w Kostkowie, odbyły się obchody 55-lecia powstania oraz nadania sztandaru Ochotniczej Straży Pożarnej w Kostkowie.

W uroczystości udział wzięli m in.: Józef Reszke - Starosta Wejherowski, Kazimierz Grubba - Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wejherowie, Zbigniew Walczak - Wójt Gminy Gniewino i jednoczesnie Prezes Zarządu Oddziełu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Gniewinie oraz Zygmunt Tomczonek - Wiceprezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej, a także Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie st. kpt. Andrzej Papke i Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Wejherowie kom. Marcin Potrykus oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Choczewo Ewa Rogaczewska.

fot. Mirosław Odyniecki

W trakcie uroczystości - dowodzonej przez dh Jarosława Szulca przy współudziale dh Wandy Błahuszewskiej - odznaczono nastepujących druhów Ochtoniczej Straży Pożarnej w Kostkowie:Prezesa OSP Kostkowo druha Ryszard Szulca - Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza; Józefa JabłońskiegoRafała Kaczmarka - Złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa";Marcina Pokorskiego - Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa";Tomasza FunkaJarosława Szulca - Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa";Cezarego Irtycha, Krzysztofa Loewnaua, Eugeniusza Gorczyckiego, Michała PrangęWaldemara Dudko - odznaką „Strażak Wzorowy".

Nad całością czuwał dh Zygmunt Treder, który prowadził narrację uroczystości.

Gratulujemy jubileuszu i życzymy pomyślności na przyszłość.