Portal Bezpieczeństwa Powiatu Wejherowskiego 

W dniu 10 grudnia 2010 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wejherowie, odbyło się spotkanie zorganizowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego tutejszego starostwa w sprawie organizacji i funkcjonowania systemów łączności na terenie powiatu wejherowskiego - związane z tworzeniem Wejherowskiego Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego.

W spotkaniu, które w imieniu Starosty Wejherowskiego rozpoczął Wicestarosta – Jan Domański, uczestniczyli przedstawiciele Nadleśnictw z terenu powiatu wejherowskiego, przedstawiciel Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie i Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie, a także Komendant Powiatowy Policji w Wejherowie. Po przywitaniu zaproszonych gości Wicestarosta oddał głos Naczelnikowi Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – Kazimierzowi Grubbie, który poprowadził dalszą część spotkania.

Naczelnik WBiZK omówił przygotowaną a następnie poprosił zebranych przedstawicieli o przedstawienie istniejących systemów łączności i pozostawienie przedstawianej informacji również w formie pisemnej i na nośniku elektronicznym.

W wyniku dyskusji nad instniejącymi systemami łącznośći ustalono iż:

1. Nadleśnictwa z terenu powiatu wejherowskiego nie posiadają map obrazujących zasięg działania systemów łączności,

2. Występuje brak całodobowych stanowisk monitorujących teren nadleśnictwa w przypadku wystąpienia zagrożeń – występują one jedynie w okresie wiosenno – letnim tj. od 1 kwietnia do 30 września wydłużone godz. pracy w nadleśnictwach.

3. Wystepują zakłócenia w łączności radiowej pomiędzy Państwową Strażą Pożarną a Nadleśnictwami.

W związku z tym, zaproponowano stworzenie map zasięgu radiowego nadleśnictw oraz opracowanie systemów łączności na potrzeby funkcjonowania Powiatowego Planu Zaradzania Kryzysowego.