Portal Bezpieczeństwa Powiatu Wejherowskiego 
W ramach podpisanego przez Starostę Józefa Reszke i Komendanta Waldemara Kornatowskiego porozumienia, w zakresie współpracy w sytuacjach kryzysowych pomiędzy Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej oraz Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wejherowie, przedstawiciele wydziału w osobach naczelnika i inspektora uczestniczyli dniu 26 marca 2009r. o godz. 12.00 w zaplanowanych na terenie JW 1011 ćwiczeniach epizodycznych.
Ćwiczenia zaplanowano jako szkolenie instruktażowe z pozorowanym naruszeniem systemu ochrony JW przy współudziale Żandarmerii Wojskowej.W ocenie obserwatorów w czasie ćwiczeń osiągnięto zamierzone cele i zadania a wszystkim uczestnikom ćwiczeń należy pogratulować sprawności i profesjonalizmu.