Portal Bezpieczeństwa Powiatu Wejherowskiego 

28 lutego 2011 roku o godzinie 10.00 w tutejszym starostwie, odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Tematem posiedzenia był obecny stan zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru w powiecie wejherowskim oraz (lokalnych podtopień) realizowanych przez Państwową Straż Pożarną w dniach od 5 do 7 lutego.

Tematy referował Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie st. kpt. Andrzej Papke.

W trakcie dyskusji została podjęta decyzja o zarganizowaniu w dniu 28 marca bieżącego roku, spotkania w sprawie weryfikacji dotychczasowych terenów zalewowych na obszarze powiatu.