Portal Bezpieczeństwa Powiatu Wejherowskiego 

7 marca bieżącego roku o godz. 17.00 w Starostwie Powiatowym w Wejherowie, odbyła się uroczystość wręczenia stopni Ratownika Polskiego Czerwonego Krzyża - członkom Grupy Ratownictwa PCK w Wejherowie. Organizatorem spotkania był Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Wejherowie.

Uroczystość otworzyła Pani Prezes Zarządu Rejonowego PCK w Wejherowie - Gabriela Lisius, która przywitała gości w osobach Starosty Wejherowskiego - Józefa Reszke oraz Naczelnika Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego tutejszego strostwa - Kazimierza Grubbę.

W czasie uroczystości Pani Prezes przedstawiła, któtki rys historyczny:

"Polski Czerwony Krzyż od początku istnienia zajmował się niesieniem pierwszej pomocy i ratownictwem w czasie nagłych wypadków, katastrof czy klęsk żywiołowych. Tuż przed wybuchem II wojny światowej PCK reorganizuje struktury ratownictwa na sekcje ratowniczo-sanitarne. Wdrażany jest regulamin, standard wyposażenia i umundurowania, a hasłem stają się słowa: PCK czuwa, chroni i ratuje. W latach 80 równolegle w wielu rejonach kraju powstają i organizują się Grupy Ratownictwa. Działalność czerwonokrzyska, pierwsza pomoc czy działania kryzysowe uzupełniają działalność ratowniczą grup. W 2006 roku powstaje System Ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża, który z założenia jest systemem współpracującym i wspomagającym, całościowe działania ratownicze prowadzone przez wszystkie jednostki ratownicze obecne podczas akcji ratunkowej. System ten tworzy się poprzez zintegrowane działanie trzech rodzajów jednostek ratowniczych stowarzyszenia: Grupy Ratownictwa, Grupy Ratownictwa Medycznego oraz Grupy Ratownictwa Specjalnego. Obecnie na terenie kraju działają 23 takie Grupy. System Ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża stanowi odpowiedź stowarzyszenia w zakresie przygotowania i reagowania na wypadek klęsk i katastrof w kraju i za granicą. Grupy poprzez swoje działania wspomagają pracę dwóch systemów krajowych: Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i  Państwowego Ratownictwa Medycznego. System PCK ma być częścią Krajowego Zintegrowanego Systemu Ratownictwa. Zadaniem wszystkich Grup Ratownictwa tworzących System Ratownictwa PCK jest prowadzenie kompleksowych działań ratowniczych obejmujących udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy i medycznych czynności ratunkowych, bezpośrednio na miejscu katastrofy i prowadzenie tych działań w długim okresie czasu.Grupa Ratownictwa PCK Wejherowo powstała 30.09.1999 roku z inicjatywy aktualnego skarbnika ZR PCK w Wejherowie - Bartosza Paupa. Pierwotna jej nazwa brzmiała Grupa Medyczno- Sanitarna. Od początku swojego istnienia stawia sobie za cel bezinteresowne niesienie pomocy innym w różnej formie. Aktualnie grupa liczy 24 członków i 10 kandydatów do grupy; w tym lekarzy, ratowników medycznych oraz ratowników po kursie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Uchwałą Zarządu Głównego PCK w Warszawie z dnia 20.01.2011 Grupa Ratownictwa PCK Wejherowo została przyłączona do Systemu Ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża."

Po tym występieniu dokonano aktu wręczenia stopni Ratownika PCK członkom Grupy Ratownictwa PCk w Wejherowie, które otrzymali: dr Roman Skowroński, rat. med. Monika Sikora, rat. med. Karolina Grzenkowicz, rat. med. Bartosz Paupa, rat. med. Bartłomiej Błoszyk, Kamil Grzelic, Karol Szulta, Barbara Urasińska, Natalia Chamera, Anna Rozwadowska, Dawid Rozwadowski, Piotr Graczyk, Artur Ceynowa, Brzegorz Ceynowa i Adam Dargacz.

Na zakończenie Starosta Wejherowski Józef Reszke pogratulował wszystkim, którzy usykali stopnie Ratownika PCK, a na ręce pani Prezes Gabrieli Lisius złożył podziekowania za prowadzenie ożywionej działalności PCK na tereni powiatu.

Naczelnik WBiZK Kazimierz Grubba oprócz gratulacji dla awansowanych, podkreślił znaczenie wolontariatu - w tym PCK - w systemie zarządzania kryzysowego powiatu wjherowskiego.

Wszystkim awansowanym na stopień Ratownika PCK - gratulujemy !