Portal Bezpieczeństwa Powiatu Wejherowskiego 

Podczas chłodnego sobotniego poranka (19.03.2011) na poligonie wojskowym w Strzepczu spotkały się 4 ochotnicze jednostki ratownicze: Grupa Ratownictwa PCK Wejherowo, Poszukiwawczo-Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Gdynia, Ochotnicza Straż Pożarna Strzepcz oraz Wojskowa Straż Pożarna Strzepcz. Wszystko po to by wspólnie ćwiczyć oraz pogłębić współpracę.

Przygotowane zostały dwa scenariusze. Pierwszy - częściej spotykany przez strażaków - katastrofa komunikacyjna: star z wycieczką szkolną wjechał w przystanek, powodując przy tym zderzenie 3 samochodów osobowych. Drugi - bardziej realny dla działań rupa Ratownictwa PCK - wybuch w czasie koncertu wraz z poszukiwaniami osób zaginionych. Dodatkową trudnością była tu ewakuacja Polowego Punktu Medycznego (PPM) ze strefy niebezpiecznej.

W ćwiczeniach wzięło udział 30 ratowników oraz 20 strażaków. Każda z jednostek mogła sprawdzić się w określonych działaniach m.in. zabezpieczenie miejsca zdarzenia, segregacja poszkodowanych, funkcjonowanie Polowego Punktu Medycznego, zabezpieczenie poszkodowanych na miejscu zdarzenia oraz ich ewakuacja do PPM, poszukiwanie poszkodowanych i wydostanie ich z miejsc trudno dostępnych. Jednak najważniejszym dla nas elementem ćwiczeń była możliwość podjęcia współpracy z jednostkami, z którymi zdarza nam się działać podczas realnych zdarzeń. Warto dodać, że sobotnie manewry były elementem trzy dniowych warsztatów ratowniczych, podczas których rozwijano indywidualną wiedzę i umiejętności ratownicze.