Portal Bezpieczeństwa Powiatu Wejherowskiego 

15 kwietnia 2011 roku w tutejszym starostwie, odbyła się narada szkoleniowa z  pracownikami merytorycznymi z zakresu zarzadzania kryzysowego i obrony cywilnej z miast i gmin powiatu wejherowskiego.

Narada odbyła sie wg ponizszego porządku:

  1. Informacja dotycząca spotkania w dniu 4 kwietnia 2011 r. z wójtami (burmistrzami, prezydentami) w zakresie możliwości powstania powodzi w powiecie wejherowskim;
  2. Omówienie ćwiczeń: trening rejonowy Systemu Wykrywania i Alarmowania w dniu 24 marca 2011 r., ćwiczenia wojewódzkie „Awaria energetyczna 2011” w dniu 18 marca 2011 r.;
  3. Przedstawienie harmonogramu kontroli dotyczących: realizacji zadań w rocznych Planach Działania w zakresie Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego w gminach powiatu wejherowskiego, sprzętu powierzonego w ramach projektu unijnego pn. „Zintegrowany system wspomagania działań ratowniczych w powiecie wejherowskim”;.
  4. Informacja dotycząca wymaganych sprawozdań z oceny stanu przygotowania Obrony Cywilnej oraz opracowywanych gminnych planów: Zastępczych Miejsc Szpitalnych, Akcji Kurierskiej i Zarządzania Kryzysowego;.
  5. Przedstawienie założeń do planowanej konferencji z cyklu „Bezpieczny Powiat” dotyczącej infrastruktury krytycznej w powiecie wejherowskim.
  6. Wystąpienie przedstawiciela Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Powiatu Wejherowskiego, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie;.
  7. Rozdanie nagród w zakresie konkursu plastycznego eliminacje powiatowe pod hasłem „Powódź, pożar, dniem czy nocą, straż przychodzi ci z pomocą”.