Portal Bezpieczeństwa Powiatu Wejherowskiego 
W dniu 20 maja 2011 r. o godz. 11 00 w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 w Rumi Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Strażaka. Na zaproszenie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie oraz Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Wejherowie w obchodach uczestniczył Starosta Wejherowski – Józef Reszke, Wicestarosta Wejherowski – Jan Domański a także Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wejherowie.
Zgodnie z przyjętym Powiatowym Kalendarzem Imprez na 2011 rok podczas obchodów Starosta Wejherowski wręczył nagrody oraz listy gratulacyjny dla wyróżniających się w służbie funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie .

Nagrodzeni zostali:

  • st. ogn. Jarosław Górski,
  • st. ogn. Sławomir Miotk,
  • mł. ogn. Zbigniew Klejno,
  • st. sekc. Karol Wojciechowski,
  • sekc. Mariusz Lessnau.
  • Nagrodzonym strażakom serdecznie gratulujemy!