Portal Bezpieczeństwa Powiatu Wejherowskiego 

28 maja 2011 roku w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zelewie odbyły sie obchody 100 lecia założenia jednostki.

Był to jednocześnie I Zjazd Strażaków Ochotników Powiatu Wejherowskiego, którego idea została przedstawiona przez tutejszy wydział na zeszłorocznych koncentracjach szkolenioywch zorganizowanych pod patronatem Starosty Wejherowskiego. Idea ta została zaakceptowana przez Wójta Gminy Luzino Jarosława Wejera, który spólnie z Zarządem Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Luzinie, podjął się trudu zorganizowania pierwszego, inauguracyjnego zjazdu.

Uroczystość otworzył Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Zelewie dh Ryszard Groth, który wraz z Wójtem Gminy Luzino Jarosław Wejerem, przywitał zaproszonych gości, w tym miedzy innymi:

 • władze samorządowe z terenu powiatu wejherowskiego;
 • posła na sejm Jerzego Budnika;
 • kapelana strażaków powiatu wejherowskiego - ks. Kanonika Jerzego Osowickiego;
 • naczelnika wydziału Kazimierza Grubbę reprezentującego Starostę Wejherowskiego;
 • Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Wejherowie dh Mirosława Józefowicza;
 • Zastepcę Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku bryg. Krzysztofa Roglińskiego;
 • Zastepcę Komendanta Powiatowego Policji w Wejherowie kom. Marcina Potrykusa.
 • Po powitaniu historię Ochtoniczej Straży Pożarnej w Zelewie przedstawił jej prezes dh Ryszard Groth:

  "HISTORIA OSP ZELEWO

  Jednostka OSP Zelewo została założona w roku 1911 przez Klemensa Zelewskiego i Antoniego Groth, który był posłem na Sejm II Rzeczypospolitej oraz jej wieloletnim prezesem, pełniącym tę funkcję aż do wybuchu II wojny światowej, i który miał zaszczyt w roku 1937 wygłosić patriotyczne wystąpienie, podczas uroczystości z udziałem władz państwowych nadania sztandaru dla powiatu morskiego i pierwszego powiatowego zjazdu straży pożarnych. Straż zelewska, we współdziałaniu z Kółkiem Rolniczym, kultywowała tradycje polskości, podtrzymywane przez kościół parafialny, stając się organizacją, wokół tórej skupiało się życie społeczne środowiska. Dzięki temu ludność przetrwała germanizację, której stawiała czynny opór gospodarczy i patriotyczny. Na przestrzeni lat jednostka modernizowała wyposażenie w samochody bojowe i sprzęt: począwszy od sikawki konnej (1911-1964), wozu z metalową beczką, motopompy M 00, a następnie (w 1997 r.) motopompy Polonia PO-3, poprzez wymianę samochodów. Od 1991 r. przez 8 lat OSP posiadała Żuka, następnie przez 4 lata - Stara 26, a od roku 2003 - wyjeżdża do akcji Mercedesem 409 LF. W 1970 r. rozpoczęto budowę remizy (w miejsce poprzedniej, niedostosowanej), po wstrzymaniu prac - remizę uroczyście oddano do użytku w roku 1994, otrzymując m.in. list gratulacyjny od Prezesa Zarządu Głównego ZOSP RP Waldemara Pawlaka. Prace estetyzacyjne obiektu oraz terenu przyległego prowadzono w latach 1998-2010, w tym przy dużym społecznym zaangażowaniu członków OSP. Obecnie OSP Zelewo posiada 37 członków czynnych oraz Młodzieżową Drużynę Pożarniczą (18 osób). Ze względu na położenie miejscowości Zelewo w północnej części gminy Luzino, akcje ratownicze obejmują głównie gaszenie pożarów, usuwanie wiatrołomów oraz lokalnych podtopień. Jednak działalność strażaków jest znacznie szersza: zabezpieczaj ą pod względem przeciwpożarowym lokalne imprezy (dożynki, koncerty), aktywnie współpracują z Parafią w Górze, pełniąc wartę przy grobie Pańskim, dokonując drobnych napraw. Strażacy współdziałają w przebiegu spotkań z dziećmi, organizując pokazy strażackie, są też współorganizatorami zabaw sołeckich. Szczególnie ofiarne było zachowanie członków OSP na początku lutego bieżącego roku, gdy w związku z licznymi podtopieniami na terenie Gminy, 12 druhów walczyło przez kilka dni (po kilkanaście godzin dziennie) z żywiołem (łącznie strażacy poświęcili w tych dniach 252 godzin na społeczną pracę ratowania mienia mieszkańców gminy). Szczególne słowa uznania należą się niektórym rodzinom, które z pokolenia na pokolenie kultywują zamiłowanie do działań z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Należy do nich np. rodzina Groth, z której już czwarte pokolenie działa prężnie w jednostce, zasługi ma także ród Państwa Wróblewskich, gdzie najpierw Jan, a potem Henryk pełnili funkcję naczelnika przez prawie cały okres historii powojennej, a obecnie działają w jednostce syn i wnuk Henryka. Takich rodzin jest więcej.

  Od kilku lat szczególnie aktywnie działa Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza. Dla jej członków od kilku lat organizowane są letnie obozy sportowo-pożarnicze, w roku 2007 niektórzy jej członkowie brali udział międzynarodowym obozie strażackim w Niemczech. Jej sukcesem było zdobycie II miejsca w Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych w roku 2009. Członkowie MDP zajmują od lat czołowe miejsca w eliminacjach gminnych, a nawet powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 'Młodzież Zapobiega Pożarom'. Historia zatacza koło. Dziś mam zaszczyt, nie tylko podobnie jak mój dziadek Antoni, wygłosić przemówienie podczas uroczystości, ale być też gospodarzem I powojennego Zjazdu Strażaków Ochotników z terenu całego powiatu wejherowskiego. Dziękuję wszystkim, którym bliska sercu jest działalność ochotniczych straży pożarnych i zaszczycili nas swój ą obecnością."

  Kolejnym punktem uroczystości było przekazanie jednostce ufundowanego sztandaru. Aktu tego dokonał Wójt Gminy Luzino Jarosław Wejer. Następnie zasłużonym strażakom wręczono odznaczenia i medale, w tym najwyższym Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej został uhonorowany dh Ryszard Groth Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Zelewie. Na zakończenie oficjalnej części uroczystości, okolicznościowe przemówienia wygłosili zaproszeni goście. Podsumowując i kończąc część oficjalną, druh prezes Ryszard Groth - gospodarz uroczystości, zaprosił wszystkich przybyłych gości na poczęstunek. Należy zaznaczyć, że oprawę muzyczną uroczystości zapewniała Orkiestra Dęta Ochtniczej Straży Pożarnej w Luzinie pod batutą kapelmistrza Jana Sucheckiego. Gratulujemy jubileuszu i przyłączamy się do życzeń. Jednocześnie wyrażamy przekonanie, że inne gminy i jednostki OSP zechcą w przyszłym roku kultywować tradycję Zjazdów Strażaków Ochotników Powiatu Wejherowskiego w ramach swoich jubileuszy.