Portal Bezpieczeństwa Powiatu Wejherowskiego 

W dniu 20 czerwca 2011 roku o godz. 10.00 w Sali Obrad Rady Powiatu Wejherowskiego odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Wejherowskim, któremu przewodniczył Starosta Wejherowski – Józef Reszke.

Na wstępie Starosta powitał zebranych członków Komisji oraz przedstawił program posiedzenia. Zgodnie z Planem Pracy na 2011 rok przedmiotem spotkania było zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia uaktualnionego „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na terenie powiatu wejherowskiego”. Aktualizacja wynika z wprowadzenia uchwałą Rady Powiatu Wejherowskiego nowej Strategii Rozwoju Powiatu Wejherowskiego na lata 2011 – 2020.

Po wystąpieniu Starosty Wejherowskiego głos zabrał naczelnik WBiZK Kazimierz Grubba, który poinformował, iż dotychczasowy program opracowany był w 2005 r. Przedstawił także założenia oraz główne cele do realizacji programu na lata 2011 – 2020, które zgodnie z przyjętą Strategią dotyczyć będą:

  • wspierania efektywnego funkcjonowania w powiecie systemu ratownictwa, w szczególności wolontariatu,
  • wzmacniania znaczenia oraz roli zarządzania kryzysowego i ochrony ludności,
  • upowszechniania prawidłowych zachowań wśród mieszkańców na rzecz edukacji dla bezpieczeństwa.
  • Po zaprezentowaniu przedmiotowego projektu programu wywiązała się dyskusja wśród uczestników podczas, której Starosta Wejherowski poprosił członków Komisji o przesłanie do dnia 16 sierpnia 2011 r. za pośrednictwem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego sugestii oraz propozycji zmian w przedstawionych celach.