Portal Bezpieczeństwa Powiatu Wejherowskiego 

W dniu 22 czerwca 2011 roku o godz. 10.00 w Sali Obrad Rady Powiatu Wejherowskiego Starostwa Powiatowego w Wejherowie odbyło się szkolenie na temat zasad sporządzania "planu operacyjnego powiatu / gminy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny". Szkolenie prowadził inspektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Krysowego Pomorskiego Urzędu Wejewódzkiego w Gdańsku - Sławomir Knap. Beneficjentami szkolenia byli przedstawiciele gmin i starostw z terenu powiatu puckiego i wejherowskiego.