Portal Bezpieczeństwa Powiatu Wejherowskiego 

13 września Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rumi na ulicy Stoczniowców 6, rozpoczął na terenie naszego powiatu "cykl" praktycznego sprawdzania ewakuacji placówek oświatowych. Obowiązek taki nakłada na dyrektorów szkół § 17 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynku, innych obiektów budowlanych i terenów. Ponadto wszystkie obiekty, których właścicielami są samorządy gminne (w tym szkoły), zostały ujęte jako obiekty przeznaczone do ćwiczeń w gminnych planach zarządzania kryzysowego

Kolejne sprawdzenia ewakuacji odbyły się między innymi:

21 września w Gimnazjum nr 1 w Rumi ul. Radziewiczówny 10;

22 września w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Bożympolu Wielkim ul. Szkolna 1;

28 września w Gimnazjum w Szemudzie ul. Szkolna 6;