Portal Bezpieczeństwa Powiatu Wejherowskiego 

W miniony wrześniowy weekend (16-18.09.2011) członkowie GR PCK Wejherowo spotkali się w Orlu na corocznych warsztatach ratowniczych. Wszystko w celu zdobywania nowej wiedzy, poszerzania swoich umiejętności oraz rozwoju współpracy z innymi jednostkami ratowniczymi. Do wspólnych działań zaprosiliśmy Poszukiwawcze Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z Gdyni, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe powiatu wejherowskiego oraz Ochotniczą Straż Pożarną z Nowej Wsi Lęborskiej. Przez te trzy dni intensywnie pracowaliśmy.

Rozpoczęliśmy już w piątek wieczorem, gdzie zaraz po zapoznaniu i wspólnej kolacji, zajęliśmy się przygotowaniem ćwiczeń nocnych. Oprócz scenek ratowniczych, sprawdzaliśmy swoją pomysłowość i kreatywność z zakresu budowania prowizorycznych noszy czy też schronienia dla poszkodowanego, w celu oczekiwania na transport.

Sobota była dniem, który pozwolił nam udoskonalić pracę punktu medycznego. Początkowo w grupach opracowaliśmy idealny punkt medyczny z punktu widzenia: pogotowia ratunkowego, organizatora, pacjenta oraz ratowników. Następnie na podstawie dwóch scenariuszy zabezpieczeń medycznych ćwiczyliśmy pracę PPM oraz patroli ratowniczych.

Po intensywnej pracy pora na przerwę i lunch. Ku zdziwieniu uczestników po kilku minutach odpoczynku zadzwonił telefon i … wezwanie do działania. Na kalwarii wejherowskiej nastąpił wybuch i zawaliła się jedna z kapliczek. Pech chciał, że akurat w trakcie pielgrzymki... DO DZIEŁA. Ratownicy mieli za zadanie zorganizowanie akcji medycznej zarówno pod kątem medycznym jak i logistycznym. Ćwiczenia dodatkowo pozwoliły sprawdzić współpracę jednostek ratowniczych. Tego dnia także indywidualnie doskonaliliśmy swoje umiejętności ratownicze. Pozwoliły na to ćwiczenia z zakresu intubacji, zakładania rurek ug, zakładania wkłuć, defibrylacji, pomiaru cukru, pomiaru ciśnienia tętniczego oraz saturacji. Na sam koniec twórcze spojrzenie na swoją rolę w grupie oraz przedstawienie metod rozwiązywania problemów w organizacjach, a także długo oczekiwane zajęcia z poszukiwań.

Niedziela była ostatnim dniem naszego spotkania. Wtedy też omówiliśmy zbliżające się manewry ratownicze (24.09.2011) oraz podsumowaliśmy mijający weekend. Serdeczne podziękowania dla uczestników za zaangażowanie.

Zarząd GR PCK Wejherowo

[W tekście powyżej oraz na własnej stronie internetowej PCK w Wejherowie stosuje błędną nazwę "manewry ratwnicze" w odniesieniu do "Ćwiczeń sprawdzających przygotowanie wolontariatu i służb do obsługi Mistrzostw Europy EURO 2012 w Gniewinie", które odbedą się 24 września 2011 r.]