Informacja bieżąca - 21.05.2020 r.

21 Maj 2020

Informacja z dnia 21 maja 2020 roku dotycząca sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem zakażeniami nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie wejherowskim, uzyskana od Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wejherowie.

 • Do tej pory potwierdzono 143 przypadki SARS-CoV-2.
 • 74 osoby w powiecie uznawanych jest za ozdrowieńców na podstawie ujemnych wyników badań laboratoryjnych.
 • Potwierdzono 19 zgonów na terenie powiatu wejherowskiego (18 zgonów z Domu Seniora i 1 zgon spoza ogniska zakaźnegow Domu Seniora).
 • Liczba osób hospitalizowanych w chwili obecnej - 38 z potwierdzonym zakażeniem, 5 z podejrzeniem zakażenia.
 • Zbiorcza liczba osób poddanych kwarantannie domowej na podstawie decyzji administracyjnej PPIS w Wejherowie (nie dot. kwarantanny na podstawie rozporządzenia)  – 20.
 • Bieżąca liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym – 119.
 • Otrzymano do dnia dzisiejszego w sumie 2845 ujemnych wyników badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2.
 • Liczba osób objętych kwarantanną rządową na mocy rozporządzenia – 226.
 • Liczba osób obecnie objętych kwarantanną (rządową i z decyzji PPIS) z podziałem na gminy:
  Choczewo 9
  Gniewino 2
  Linia 3
  Luzino 24
  Łęczyce 15
  Reda 32
  Rumia 50
  Szemud 31
  Wejherowo miasto 41
  Wejherowo gmina 39.