Zasłużony Strażak 2020

28 Maj 2020

27 maja 2020 roku z okazji obchodów święta Dnia Strażaka Starosta Wejherowski Gabriela Lisius wręczyła nagrody laureatom powiatowego konkursu Zasłużony Strażak 2020.

Celem konkursu jest propagowanie zagadnień związanych z ochroną przeciwpożarową poprzez przedstawienie sylwetek strażaków wyróżniających się ofiarnością, niezwykłymi postawami w ratowaniu życia i mienia ludzkiego, szczególnymi osiągnięciami w służbie i społecznym zaangażowaniem. 

Kapituła konkursowa w składzie:

 • Starosta Wejherowski Gabriela Lisius – Przewodniczący Komisji;
 • Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej - st. bryg. Jacek Niewęgłowski;
 • Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Wejherowie – dh Mirosław Józefowicz;
 • Przedstawiciel Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście – Tomasz Damaszke;
 • Kierownik Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wejherowie – Andrzej Papke,

zdecydowała o wyróżnieniu:

 1. Funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie;
  - st. ogn. Łukasza Szymańskiego,
  - st. kpt. Zbigniewa Dorawy,
  - asp. Karola Wojciechowskiego,
  - asp. Pawła Jaskólskiego,
  - mł. ogn. Łukasza Ryta,
  - sekc. Radosława Pokrywka,
  - mł. ogn. Sławomira Kowalewskiego,
  - mł. kpt. Piotra Kwiatkowskiego,
  - mł. ogn. Jana Oreszke,
  - ogn. Łukasza Pallubickiego,
 2. Strażaków Ochotników  zrzeszenych w Ochotniczych Strażach Pożarnych na terenie powiatu wejherowskiego;
  - dh Jacka Żywickiego,
  - dh Jarosława Górskiego,
  - dh Janusza Drabika,
  - dh Bogusława Patelczyka,
  - dh Mateusza Litwina,
  - dh Sławomira Jędrucha,
  - dh Piotra Skoczka,
  - dh Rafała Kamińskiego.

Na zakończenie uroczystości Starosta Wejherowski skierowała do funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej oraz druhów z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych życzenia zdrowia, wielu zawodowych i osobistych sukcesów, zawsze szczęśliwych powrotów z akcji oraz wszelkiej pomyślności.