Informacja bieżąca -31.08.2020 r.

31 Sierpień 2020

Informacja z dnia 31 sierpnia 2020 roku dotycząca sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem zakażeniami nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie wejherowskim

·         Od poprzedniego raportu stwierdzono 12 nowych potwierdzonych laboratoryjnie przypadków zakażenia SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego.

·         W sumie od początku epidemii jest 327 potwierdzonych przypadków SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego, w tym w chwili obecnej jest łącznie 159 aktywnych przypadków Sars-CoV-2, z czego 18 osób jest hospitalizowanych z uwagi na choroby współistniejące, a 139 osób z uwagi na dobry stan zdrowia przebywają w izolacji domowej, a 2 osoby w izolatorium. Osoby z bliskiego kontaktu ww. osób zostały objęte kwarantanną domową.

·         Łącznie 140 osoby w powiecie wejherowskim zostały uznane za ozdrowieńców na podstawie ujemnych wyników badań laboratoryjnych.

·         Łącznie potwierdzono 28 zgonów na terenie powiatu wejherowskiego.

·         Zbiorcza liczba osób poddanych kwarantannie domowej na podstawie decyzji administracyjnej PPIS w Wejherowie (nie dot. kwarantanny na podstawie rozporządzenia) – 1326 osób, z czego 1083 osoby zakończyło już kwarantannę, a 243 osoby jest obecnie objętych kwarantanną.

·         Bieżąca liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym – 119 osób, a 2173 osoby zakończyło nadzór epidemiologiczny (suma 2292 osoby).

·         Wykonano do dnia dzisiejszego w sumie 9845 badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2, z czego otrzymano 7793 ujemnych wyników.

·         liczba osób objętych kwarantanną rządową na mocy rozporządzenia – stan na dzień 31.08.2020r.: w systemie EWP wpisano 8391 osób, z czego 8088 zakończyło kwarantannę, a  303 jest nadal objętych kwarantanną.

·         Liczba osób obecnie objętych kwarantanną (rządową i z decyzji PPIS łącznie 546 osób) z podziałem na gminy wg EWP na dzień 31.08.2020 na godz. 10.30:

·            Choczewo – nie ma osób w kwarantannie

·            Gniewino 31 osób

·            Linia 14 osób

·            Luzino 42 osoby

·            Łęczyce 17 osób

·            Reda 61 osób

·            Rumia  131 osób

·            Szemud 89 osób

·            Wejherowo miasto 81 osób

·            Wejherowo gmina 80 osób

·         Liczba osób obecnie objętych izolacją domową z podziałem na gminy:

·           Choczewo 1 osoba

·           Gniewino 5 osób

·           Linia 4 osoby

·           Luzino 8 osób

·           Łęczyce 1 osoba

·           Reda 21 osób

·           Rumia  30 osób

·           Szemud 14 osób

·           Wejherowo miasto 25 osób

·           Wejherowo gmina 30 osób

 

·         Obecnie na terenie powiatu wejherowskiego mamy następujące ogniska zachorowań, z wyszczególnieniem osób zakażonych z naszego terenu:

- ognisko rodzinne w gm. Reda – 6 osób

- ognisko związane z weselem w pow. Kartuskim – 3 osoby

- ognisko związane ze szpitalem w Wejherowie – 17 osób

- ognisko związane ze sklepem optycznym – 2 osoby

- ognisko związane z obozem dla dzieci – 2 osoby

- ognisko związane z kolejnym weselem w pow. Kartuskim – 9 osób

-  ognisko związane z przychodną w gm. Gniewino – 7 osób

- ognisko związane z pogrzebem w Gdyni – 21 osób