Informacja bieżąca -1.09.2020 r.

2 Wrzesień 2020

Informacja z dnia 01 września 2020 roku dotycząca sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem zakażeniami nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie wejherowskim

·         Od poprzedniego raportu stwierdzono 2 nowe potwierdzone laboratoryjnie przypadki zakażenia SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego.

·         W sumie od początku epidemii jest 329 potwierdzonych przypadków SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego, w tym w chwili obecnej jest łącznie 160 aktywnych przypadków Sars-CoV-2, z czego 17 osób jest hospitalizowanych z uwagi na choroby współistniejące, a 141 osób z uwagi na dobry stan zdrowia przebywają w izolacji domowej, a 2 osoby w izolatorium. Osoby z bliskiego kontaktu ww. osób zostały objęte kwarantanną domową.

·         Łącznie 141 osób w powiecie wejherowskim uznano za ozdrowieńców na podstawie ujemnych wyników badań laboratoryjnych.

·         Łącznie potwierdzono 28 zgonów na terenie powiatu wejherowskiego.

·         Zbiorcza liczba osób poddanych kwarantannie domowej na podstawie decyzji administracyjnej PPIS w Wejherowie (nie dot. kwarantanny na podstawie rozporządzenia) – 1329 osób, z czego 1096 osób zakończyło już kwarantannę, a 233 osoby jest obecnie objętych kwarantanną.

·         Bieżąca liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym – 131 osób, a 2186 osób zakończyło nadzór epidemiologiczny (suma 2317 osoby).

·         Wykonano do dnia dzisiejszego w sumie 10045 badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2, z czego otrzymano 7899 ujemnych wyników.

·         liczba osób objętych kwarantanną rządową na mocy rozporządzenia – stan na dzień 01.09.2020r.: w systemie EWP wpisano 8502 osoby, z czego 8216 zakończyło kwarantannę, a  286 jest nadal objętych kwarantanną.

·         Liczba osób obecnie objętych kwarantanną (rządową i z decyzji PPIS łącznie 519 osób) z podziałem na gminy wg EWP na dzień 01.09.2020 na godz. 10.30:

·            Choczewo – nie ma osób w kwarantannie

·            Gniewino 25 osób

·            Linia 14 osób

·            Luzino 31 osób

·            Łęczyce 15 osób

·            Reda 62 osoby

·            Rumia  123 osób

·            Szemud 87 osób

·            Wejherowo miasto 82 osoby

·            Wejherowo gmina 80 osób

·         Liczba osób obecnie objętych izolacją domową z podziałem na gminy:

·           Choczewo 1 osoba

·           Gniewino 5 osób

·           Linia 4 osoby

·           Luzino 8 osób

·           Łęczyce 1 osoba

·           Reda 21 osób

·           Rumia  30 osób

·           Szemud 16 osób

·           Wejherowo miasto 27 osób

·           Wejherowo gmina 28 osób

 

·         Obecnie na terenie powiatu wejherowskiego mamy następujące ogniska zachorowań, z wyszczególnieniem osób zakażonych z naszego terenu:

·           ognisko rodzinne w gm. Reda – 5 osób

·           ognisko związane z weselem w pow. Kartuskim – 3 osoby

·           ognisko związane ze szpitalem w Wejherowie – 17 osób

·           ognisko związane ze sklepem optycznym – 2 osoby

·           ognisko związane z obozem dla dzieci – 2 osoby

·           ognisko związane z kolejnym weselem w pow. Kartuskim – 9 osób

·           ognisko związane z przychodną w gm. Gniewino – 7 osób

·           ognisko związane z pogrzebem w Gdyni – 21 osób