Informacja bieżąca - 16.09.2020 r

17 Wrzesień 2020

Informacja z dnia 16 września 2020 roku dotycząca sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem zakażeniami nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie wejherowskim

·         Od poprzedniego raportu stwierdzono 9 nowych  potwierdzonych laboratoryjnie przypadki zakażenia SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego.

·         W sumie od początku epidemii jest 399 potwierdzonych przypadków SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego, w tym w chwili obecnej jest łącznie 87 aktywnych przypadków Sars-CoV-2, z czego 21 osoby są hospitalizowane z uwagi na choroby współistniejące, a 65 osób z uwagi na dobry stan zdrowia przebywają w izolacji domowej, a 1 przebywa osoba
 w izolatorium. Osoby z bliskiego kontaktu ww. osób zostały objęte kwarantanną domową.

·         Łącznie 284 osób w powiecie wejherowskim uznano za ozdrowieńców na podstawie ujemnych wyników badań laboratoryjnych.

·         Łącznie potwierdzono 28 zgonów na terenie powiatu wejherowskiego.

·         Zbiorcza liczba osób poddanych kwarantannie domowej na podstawie decyzji administracyjnej PPIS w Wejherowie (nie dot. kwarantanny na podstawie rozporządzenia) – 1609 osób, z czego 1328 osób zakończyło już kwarantannę, a  281 osób jest obecnie objętych kwarantanną.

·         Bieżąca liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym – 63 osoby, a 2342 osób zakończyło nadzór epidemiologiczny (suma 2405 osoby).

·         Wykonano do dnia dzisiejszego w sumie 11364 badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2, z czego otrzymano 8523 ujemnych wyników.

·         liczba osób objętych kwarantanną rządową na mocy rozporządzenia – stan na dzień 16.09.2020r.: w systemie EWP wpisano 10067 osób, z czego  9738 zakończyło kwarantannę, a  329 jest nadal objętych kwarantanną.

·         Liczba osób obecnie objętych kwarantanną (rządową i z decyzji PPIS łącznie 610 osób) z podziałem na gminy wg EWP na dzień 16.09.2020 na godz. 15.30:

·            Choczewo – 3 osoby

·            Gniewino 13 osób

·            Linia 2 osoby

·            Luzino 55 osób

·            Łęczyce 4 osoby

·            Reda 116 osób

·            Rumia 142 osoby

·            Szemud 57 osób

·            Wejherowo miasto 94 osoby

·            Wejherowo gmina 124 osoby

·         Liczba osób obecnie objętych izolacją domową z podziałem na gminy:

·           Gniewino 4 osoby

·           Luzino 4 osoby

·           Reda 5 osoba

·           Rumia 20 osób

·           Szemud 8 osób

·           Wejherowo miasto 22 osoby

·           Wejherowo gmina 2 osoby