Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

12 Marzec 2021

W dniu 12.03.2021 roku odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Wejherowskim. Przedmiotem posiedzenia będą następujące sprawy:

1. Powołanie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję 2021-2023.

2.Przedstawienie projektu uchwały „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2021 – 2026”.

3.Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego obywateli na terenie powiatu wejherowskiego
w roku 2020:

a)      Informacja Komendanta Powiatowego Policji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu wejherowskiego w 2020r. Główne kierunki działania w roku 2021.

b)      Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie powiatu wejherowskiego w 2020r. Główne kierunki działania w roku 2021.

c)      Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego na terenie powiatu wejherowskiego w 2020r.  Główne kierunki działania w roku 2021.

d)      Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego
na terenie  powiatu wejherowskiego w 2020r.  Główne kierunki działania w roku 2021.

4.  Sprawy bieżące.