POWIATOWE OBCHODY DNIA STRAŻAKA

21 Maj 2019

16 maja 2019 roku na Placu Jakuba Wejhera w Wejherowie odbył się uroczysty apel z okazji Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka.

     W uroczystości udział wzięli: Starosta Wejherowski Gabriela Lisius, zastępca pomorskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Piotr Socha, Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie st. bryg. Jacek Niewęgłowski, samorządowcy, przedstawiciele służb, inspekcji i straży z terenu powiatu wejherowskiego, druhny i druhowie oraz poczty sztandarowe jednostek OSP na czele
z prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP powiatu wejherowskiego Mirosławem Józefowiczem, emeryci i renciści KP PSP w Wejherowie, strażacy oraz pracownicy cywilni Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie.

Podczas uroczystego apelu wręczono odznaczenia, nagrody, awanse na wyższe stopnie służbowe oraz Medale Honorowe z okazji 100lecia Odzyskania Niepodległości za szczególne zasługi w efektownym działaniu wspierającym Ochotnicze Straże Pożarne.

Atrakcją dla licznych gości i mieszkańców powiatu wejherowskiego była wystawa pojazdów pożarniczych, sprzętu i wyposażenia strażackiego.