Portal Bezpieczeństwa Powiatu Wejherowskiego 

Serdecznie zapraszamy do udziału w VIII Pomorskich Mistrzostwach w Ratownictwie Ochotniczych Jednostek Ratowniczych - MEDTURA 2016.

W tym roku działamy 5-6.11.2016 r. (oczywiście jest możliwość przybycia już 4.11.2016 r.).

Pierwszego dnia odbędą się mistrzostwa natomiast drugiego relaks :).

Zapewniamy nocleg (w szkole), wyżywienie, kolejne cenne doświadczenia.

Miejsce: Wejherowo, Bolszewo.

Do pobrania:

Karta zgłoszeniowa

regulamin mistrzostw

Termin zgłoszeń mija 23.10.2016

Tradycyjnie o godzinie 12.00 odbył się kolejny trening łączności radiowej sieci Obrony Cywilnej w Powiecie Wejherowskim przeprowadzony przez tutejszy referat.

W treningu udział wzięły gminy: Luzino, Łęczyce, Linia, Szemud oraz Miasto Rumia i Wejherowo, a po telefonicznym przywołaniu - Miasto Reda i Gmina Choczewo. Gmina Gniewino nie wzięła udziału w treningu, a Gmina Wejherowo wcześniej zgłaszała awarię radiostacji.

Wspólnym posiedzeniem Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Gminy Luzino i Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Wejherowie, rozpoczęły się o godzinie 10.00 w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Luzinie, ćwiczenia sprawdzające procedury zawarte w Powiatowym Planie Zarządzania Kryzysowego i Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego Gminy Luzino.

Posiedzenie otworzył Wójt Gminy Luzino Jarosław Wejer, który przywitał przybyłych oraz przedstawił skład Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Gminy Luzino.

Następnie wystąpił Marek Panek - Sekretarz Powiatu przedstawiając skład Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Wejherowie.

Pierwszą prezentację zaprezentował Wójt Gminy Luzino, której tematem było bezpieczeństwo w Gminie Luzino.

Potem Kierownik Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wejherowie Kazimierz Grubba, przedstawił prezentację na temat różnych aspektów funkcjonowania zarządzania kryzysowego w powiecie.

W następnej kolejności referat wygłosił na temat postępowania z uchodźcami na przykładzie rzeczywistych przypadków - kmdr ppor. Jarosław Kowalski z Wydziału Koordynacji Działań Morskiego Oddziału Straży Granicznej we Gdańsku.

Około godziny 12.00, rozpoczęły się ćwiczenia praktyczne w postaci epizodu wypadku komunikacyjnego przewożącego emigrantów z krajów arabskich (pozorowanych przez uczniów "wejherowskiego elektryka"), w którym udział wzięły: Placówka Straży Granicznej we Władysławowie, Komisariat Policji w Luzinie, Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie, Powiatowy Państwowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie, Państwowy Lekarz Weterynarii w Wejherowie, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie, 18 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Wejherowie, Nadleśnictwo Strzebielino s. Luzino wraz ze Strażą Leśną, Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gminy Luzino, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia w Luzinie Piotr Pelcer, „Alaska" Radiokomunikacja Piotr Babiak w Rumi, Twoja Telewizja Morska Sp. z o.o. w Wejherowie.

W trakcie epizodu, oprócz procedur wynikacjących z pragmatyki i procedur służb uczestniczących w ćwiczeniach, przećwiczono proces podejmowania decyzji Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Gminy Luzino, w oparciu o przekazywany na żywo obraz z miejsca zdarzenia z drona, a także powiatowy system ostrzegania w ramach procedury realizowanej przez Twoją Telewizję Morską w Wejherowie w postaci przewijanego paska tekstowego w emitowanych programach tej stacji telewizyjnej.

O godzinie 11.00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wejherowie, odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście oraz seminarium pn.: „Bezpieczne wakacje 2016”, któremu przewodniczyła Starosta Wejherowski – Gabriela Lisius.

Przedmiotem posiedzenia były następujące sprawy:

 1. Przedstawienie na temat bezpieczeństwa na drogach powiatu wejherowskiego - wystąpienie Hanny Kuczyńskiej - Zastępcy Dyrektora Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego.

 2. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w przestrzeni wirtualnej w teorii i praktyce (używki i ataki cyberprzestrzenne) – wystąpienie Komendanta Powiatowego Policji w Wejherowie w II części – Bezpieczne wakacje.

Na wstępie Starosta Wejherowski - Gabriela Lisius przywitała członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Starości oraz zaproszonych gości.

Drugą część spotkania poprowadził Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Wejherowie podinsp. Marcin Potrykus, w ramach której przedstawiono niżej wymienione tematy:

 1. Charakterystyka działań Policji na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym w okresie letnim 2016 na terenie powiatu wejherowskiego - wystąpienie Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KPP Wejherowo kom. Artura Kriegela.

 2. Negatywne zachowania dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym na przykładzie doświadczeń Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie - wypowiedź Naczelnika Wydziału Prewencji KPP Wejherowo asp. szt. Ryszarda Rycherta.

 3. Tematyka cyberprzestępczości w kontekście pracy Komedy Powiatowej Policji w Wejherowie - st. asp. Andrzej Klahsa z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą KPP Wejherowo oraz .

 4. Alkohol i środki odurzające a ryzykowne zachowania dzieci i młodzieży powiatu wejherowskiego - mgr Małgorzaty Sędziak z Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Wejherowie.

 5. Ratownictwo, ochrona i promocja zdrowia - wykład Ordynatora Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w Wejherowie lek. Witolda Hladnego.

 6. Konsekwencje ryzykownych zachowań podczas wypoczynku nad wodą na przykładzie doświadczeń GWOPR - przedstawiciela Gniewińskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Ryszarda Loewnau.

 7. Negatywne zachowania w lesie, a powstawanie zagrożeń dla jego funkcjonowania - Komendanta Straży Leśnej Nadleśnictwa Gdańsk Zbigniewa Klawikowskiego.

O godzinie 10.00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wejherowie, odbyło się kolejne informacyjne posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w sprawie organizacji stacji pobytowej na terenie powiatu wejherowskiego grup młodzieżowych uczestniczących w Światowych Dniach Młodzieży - Kraków 2016.

Uczestnicy posiedzenia przekazali informacje oraz przedstawili dokonania w zakresie organizacji pobytu młodzieży, która zostanie ugoszczona w domach mieszkalnych parafian w Wejherowie, Redzie, Rumi oraz Bolszewie.

Dziś o godzinie 13.00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wejherowie, odbyło się uroczyste wręczenie nagród dla zwycięzców powiatowego etapu XVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży pod hasłem "W trosce o nasze bezpieczeństwo".

Podczas spotkania zostały odczytane wyniki konkursu w poszczególnych kategoriach, a nagrody w postaci dyplomów i e-kart do wykorzystania na stronie empik.com, wręczyła Gabriela Lisius - Starosta Wejherowski.

Po wręczeniu nagród, zebrani obejrzeli z dużym zainteresowaniem, trzy filmy przygotowane przez Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego tutejszego starostwa.

Informujemy, że dziś, na XVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży, pod hasłem "W trosce o nasze bezpieczeństwo", na poziomie wojewódzkim, wyróżnienie w kategorii uczniów gimnazjów, otrzymała Liwia Struk z Gimnazjum nr 2 w Wejherowie.

Gratulujemy !!!

Dzisiaj w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie ("Elektryk") odbyły się kolejne, już XXXIX Wojewódzkie Zawody "Sprawni jak żołnierze" dla szkół ponadgimnazjalnych z terenu Województwa Pomorskiego.

O godzinie 9.30 wszystkich przybyłych przywitała dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie Krystyna Grubba, a uroczystego otwarcia zawodów dokonał wizytator Pomorskiego Kuratorium Oświaty dr Józef Kwidziński.

W tym roku wystartowało 13 drużyn dziewcząt i 19 drużyn chłopców, łącznie 32 trzyosobowe drużyny. Drużyny rywalizowały w 5 konkurencjach: udzielanie pierwszej pomocy, strzelanie do tarczy z kbks, tor przeszkód, rzut granatem oraz bieg na orientację.

Klasyfikacja zawodów po raz trzeci prowadzona była przez system informatyczny użyczony przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wejherowie. Wyniki były aktualizowane i wyświetlane "na żywo". Końcowe wyniki klasyfikacji zamieszczone są pod adresem.

Zwycięskie drużyny poszczególnych kategorii otrzymały pamiątkowe puchary ufundowane przez Kuratorium Oświaty w Gdańsku, a zawodnicy nagrody rzeczowe.

Tryumfatorzy w poszczególnych kategoriach, będą reprezentować Województwo Pomorskie w zawodach na szczeblu krajowym w Dęblinie.

Gratulujemy i zapraszamy na przyszłoroczną edycję zawodów !!!

21 kwietnia 2016 roku o godzinie 10.00, w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wejherowie, odbyło się informacyjne posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w sprawie organizacji stacji pobytowej na terenie powiatu wejherowskiego grup młodzieżowych uczestniczących w Światowych Dniach Młodzieży - Kraków 2016.

Przywitaniem gości i członków Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego posiedzenie rozpoczęła Gabriela Lisius - Starosta Wejherowski. Następnie głos zabrał ks. prałat Daniel Nowak – proboszcz Parafii Chrystusa Króla w Wejherowie, który reprezentuje stronę kościelną, jako koordynator organizacji stacji pobytowej w powiecie wejherowskim.

Uczestnicy posiedzenia przekazali informację oraz przedstawili dokonane ustalenia w zakresie organizacji pobytu młodzieży, która będzie goszczona w domach mieszkalnych parafian w Wejherowie, Redzie, Rumi oraz Bolszewie.

Ustalono, że następne posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w poszerzonym składzie w przedmiotowej sprawie, odbędzie się 7 czerwca bieżącego roku.

Rejestracją drużyn od godziny 8.00 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie ("Elektryk"), rozpoczęły się VII Powiatowe Zawody "Edukacja dla Bezpieczeństwa" zorganizowane pod patronatem Gabrieli Lisius - Starosty Wejherowskiego. Do zawodów, które są organizowane w konwencji olimpiady przedmiotowej dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, z terenu Powiatu Wejherowskiego zarejestrowało się 15 drużyn dziewcząt i 12 drużyn chłopców ze szkół gimnazjalnych oraz po 5 drużyn dziewcząt i chłopców ze szkół ponadgimnazjalnych, łącznie 37 trzyosobowych drużyn.

O godz. 10.00 podczas uroczystego rozpoczęcia zawodów, przybyłych gości przywitała dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie Krystyna Grubba. Uroczystego otwarcia zawodów dokonała Gabriela Lisius Starosta Wejherowski. Po otwarciu zawodów nastąpił krótki występ przygotowany przez "Wejherowski Elektryk". Po występie głos zabrał Kierownik Zawodów - Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wejherowie Kazimierz Grubba.

Potem wystąpił Sędzia Główny Zawodów Franciszek Konkel (WBiZK), który omówił przebieg zawodów oraz przedstawił sędziów poszczególnych konkurencji tj.:

 • Pierwsza pomoc - Leon Moza (ZSP nr 2);
 • Test na strażaka - Ewelina Trotzka (ZSP nr 2) i Dh Dorota Kobiella z OSP w Redzie;
 • Tor przeszkód - Mariusz Jaszewski (ZSP nr 2) i Andrzej Silikowski (ZSP nr 2);
 • Test wiedzy teoretycznej - Franciszek Konkel (WBiZK).

Klasyfikacja prowadzona była poprzez przygotowany na zawody przez tutejszy wydział system informatyczny z wykorzystaniem niniejszego portalu, a wyniki były aktualizowane i wyświetlane "na żywo". Końcowe wyniki klasyfikacji zamieszczone są pod adresem - .

Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe , a zwycięskie w poszczególnych kategoriach otrzymały pamiątkowe puchary ufundowane przez Starostę Wejherowskiego, a zawodnicy nagrody rzeczowe.

Gratulujemy i zapraszamy na przyszłoroczną edycję zawodów !!!