Portal Bezpieczeństwa Powiatu Wejherowskiego 

W dniu 17 października odbyła się Konferencja z cyklu „Bezpieczny Powiat” pt. „Rola Ochotniczych Straży Pożarnych w budowaniu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu wejherowskiego w 100-lecie Niepodległości”.

Konferencja rozpoczęła się uroczystym przemarszem przedstawicieli Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu wejherowskiego oraz zaproszonych gości spod budynku Starostwa przy ul. 3 Maja do Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Bukowej.

Otwarcia konferencji dokonała Starosta Wejherowski Gabriela Lisius a następnie głos zabrali Prezes Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Wejherowie dh Mirosław Józefowicz, Dyrektor Wykonawczy Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Pomorskiego dh Edmund Kwidziński oraz Komendant Powiatowy PSP bryg. mgr inż. Jacek Niewęgłowski.

W dniu 25 czerwca 2018 r. o godz. 10.00 w sali narad PZZK w Wejherowie odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Wejherowskim oraz spotkanie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Przedmiotem posiedzenia Komisji zgodnie z przyjętym Planem Pracy na 2018 r. była informacja o przygotowaniu obiektów i terenów do przeprowadzenia imprez masowych

na terenie powiatu wejherowskiego, omówione przez;

- insp. Beatę Perzyńską – Komendant Powiatowy Policji w Wejherowie,

- bryg. Jacka Niewęgłowskiego – Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie,

- Ewę Banasik – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie.

Następnie omówiono sprawy bieżące dotyczące bezpieczeństwa.

Podczas posiedzenia Powiatowego Zespoły Zarządzania Kryzysowego zostały omówione następujące tematy:

- Działania Policji w związku ze zbiorowym zakłóceniem porządku publicznego podczas

lub w związku z rozgrywanym meczem piłki nożnej.

- Przygotowanie służb, inspekcji i straży do akcji „Bezpieczne Wakacje”

- Informacja Dowódcy Batalionu Dowodzenia Marynarki Wojennej w Wejherowie dotycząca udziału Sił Zbrojnych w likwidacji zagrożeń w czasie zdarzeń kryzysowych.

W dniu 24.05.2018 o godz. 9.00 Starosta Wejherowski Gabriela Lisius, Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wejherowie Ewa Banasik oraz Kierownik Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Andrzej Papke zainaugurowali Grę Miejską pod hasłem „Młodzi razem dla bezpieczeństwa”, do której zaproszono młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych powiatu wejherowskiego. Wydarzenie to miało na celu kształtowanie i utrwalanie prawidłowych i bezpiecznych zachowań zdrowotnych oraz promowanie wśród młodzieży mody na życie bez uzależnień.

Zarejestrowane drużyny musiały wykazać się wiedzą, sprytem i sprawnością fizyczną w ośmiu punktach tematycznych na terenie miasta Wejherowa. Zakres tematyczny obejmował min. udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej, profilaktyki cyberprzemocy, ochrony przeciwpożarowej oraz zasad bezpiecznego wypoczynku letniego.

Na starcie gry miejskiej stanęło 9 drużyn. Najlepsze wyniki osiągnęli;

Miejsce 1 - Powiatowy Zespół Szkół nr 3 w Wejherowie,

Miejsce 2 – Powiatowy Zespół Szkół nr 4 w Wejherowie,

Miejsce 3 – Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Rumi.

Gratulujemy!

W dniu 23.06.2018 r. odbyły się II POWIATOWE MISTRZOSTWA Z ZAKRESU KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY DLA JEDNOSTEK OSP I INNYCH STOWARZYSZEŃ KTÓREGO OBSZAREM DZIAŁANIA JEST TEREN POWIATU WEJHEROWSKIEGO.

Organizatorem i gospodarzem zawodów była Starosta Wejherowski Gabriela Lisius.

Zawody przebiegały na terenie Gminy Gniewino w oparciu o zorganizowane scenki (inscenizacje, pozoracje) w takich miejscach jak: Siedziba OSP Gniewino, okolice wieży widokowej Kaszubskie Oko, Kręgielnia GOK w Gniewinie, parkingu przy Hotelu Mistral w Gniewinie, Amfiteatr w Czymanowie, Przystań Nadole, siedziba OSP Nadole.

Do zawodów przystąpiło 8 drużyn. Główną nagrodę w wysokości 2 500 zł zdobyła drużyna OSP Wejherowo, miejsce II - 1 800 zł OSP Luzino, miejsce III - 1400 zł OSP Strzepcz.

Gratulujemy !!

W dniu 18 kwietnia br. w sali obrad Rady Powiatu Wejherowskiego Starostwa Powiatowego w Wejherowie odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Wejherowskim.

Przedmiotem posiedzenia zgodnie z przyjętym Planem Pracy na 2018 r. były następujące sprawy:

1. Wręczenie aktów powołania członkom komisji - zgodnie z Zarządzeniem

Nr 44/ 2018 Starosty Wejherowskiego z dnia 03 kwietnia 2018 roku

w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i  Porządku na kadencję w  latach 2018 – 2020.

2. „Rola rodziny zastępczej a bezpieczeństwo dzieci, problemy opiekuńczo

- wychowawcze w rodzinach zastępczych” – przedstawiony przez panią Małgorzatę Bernacką - Zastępcę Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie.

3. „Przemoc w rodzinie na podstawie interwencji przeprowadzonych w powiecie wejherowskim w 2017r . Alkohol – przejaw demoralizacji.” – przedstawiony przez asp. szt. Ryszarda Rycherta – Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie.

4. Wolne wnioski.

W powiecie wejherowskim uruchomiono bezpłatny system powiadamiania i ostrzegania. Mieszkańcy powiatu wejherowskiego będą mogli otrzymywać komunikaty dotyczące powiatu.

Od teraz każdy mieszkaniec powiatu wejherowskiego posiadający smartfona lub tablet będzie miał taką możliwość! Starostwo Powiatowe w Wejherowie uruchomiło w tym celu aplikację "Blisko", dzięki której będzie powiadamiało nie tylko o zagrożeniach i utrudnieniach w powiecie wejherowskim, ale także o imprezach powiatowych i najważniejszych sprawach dotyczących mieszkańców powiatu.

Jak korzystać z systemu SISMS?

Jeśli masz smartfona lub tablet pobierz bezpłatną aplikację o nazwie „BLISKO” ze sklepu:

- Google Play ( w przypadku telefonów z systemem Android),

- Windows Store (w przypadku telefonów z systemem Windows),

- App Store (w przypadku telefonów z systemem iOS)

Wpisz w aplikacji swoją miejscowość, „BLISKO” wyświetli aktywnych nadawców dla tego obszaru, a Ty zdecydujesz, z jakich serwisów będą mogli przesyłać do Ciebie informacje.

Każdy nadawca proponuje własny zestaw serwisów - wybierz te serwisy, które Cię interesują (powiadomienia będą przychodzić tyko z wybranych serwisów)

W każdej chwili możesz zmieniać swoje ustawienia: nadawców i ich serwisy, kanały komunikacji

Serwisy powiatowe, które są dostępne to:

- Aktualności - informacje o imprezach powiatowych, wydarzeniach sportowych, kulturalnych, społecznych, itp.

- Państwowa Straż Pożarna – istotne informacje o prowadzonych przez Komendę Powiatową PSP w Wejherowie kampaniach informacyjnych/społecznych związanych z bezpieczeństwem pożarowym, występowaniem innych zagrożeń związanych z występującym w okresie jesienno - zimowym, sezonem grzewczym oraz bezpieczeństwem dzieci i dorosłych w okresie zimowego i letniego wypoczynku,

- Pilne Komunikaty – ważne informacje dot. Powiatu, informacje o wszelkiego typu zagrożeniach lub utrudnieniach, ostrzeżenia,

W aplikacji "Blisko" można również włączyć inne powiadomienia:

- Child Alert - ogólnopolski kanał z komunikatami na temat poszukiwania zaginionych dzieci,

- RSO - czyli Regionalny System Ostrzegania nadający komunikaty o zagrożeniach pogodowych i nie tylko,

- Wyłączenia prądu - informacje od operatorów energetycznych o planowanych i awaryjnych wyłączeniach prądu z dokładnością do ulicy i numeru bloku (po podaniu nazwy ulicy i numeru)

- Jakość powietrza - komunikaty o jakości powietrza

Aplikacja jest całkowicie bezpłatna, jak również późniejsze korzystanie z niej jest całkowicie bezpłatne. Instalowanie aplikacji trwa kilkanaście sekund, od tego momentu na Państwa telefony i tablety będą systematycznie przychodzić powiadomienia o tym, co się w powiecie dzieje. Będą Państwo naprawdę BLISKO wszystkich wydarzeń.

Serdecznie zachęcamy do pobierania aplikacji.

Pobierz ulotkę

W dniu 14.03.2018r nastąpiło otwarcie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wejherowie. Oficjalnego otwarcia dokonała Pani Gabriela Lisius – Starosta Wejherowski.

W uroczystości otwarcia udział wzięli:

- Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

w Gdańsku – Pan Ryszard Sulęta,

- Wicestarosta Wejherowski – Pan Witold Reclaf,

- Członkowie Zarządu Powiatu Wejherowskiego- Panowie Jacek Thiel i Wojciech Rybakowski,

- Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Rady Powiatu Wejherowskiego – Pan Grzegorz Gaszta,

- Radni Powiatu Wejherowskiego, członkowie Komisji Bezpieczeństwa Rady Powiatu

Wejherowskiego,

- Szefowie służb, inspekcji i straży Powiatu Wejherowskiego.

Zgodnie z ustawą z dn. 26.04.2007 o zarządzaniu kryzysowym i na podstawie Zarządzenia Starosty Wejherowskiego – z dniem 05.03.2018 r. zostało powołane Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wejherowie, które jest całodobową służbą dyżurną Starosty Wejherowskiego.

Do zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego należy:

- zapewnienie przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego,

- współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej,

-nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego

ostrzegania ludności,

- współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska,

- współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne.

PCZK w Wejherowie będzie realizować również zadania, które nie będą mogły być wykonane na niższych szczeblach zarządzania w czasie wystąpienia sytuacji kryzysowej.

Dyżur całodobowo w PCZK w Wejherowie pełnią zatrudnieni dyżurni wraz z pracownikami Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wejherowie.

W celu zapewnienia kontaktu z organami i instytucjami, służbami, inspekcjami i strażami, a również z mieszkańcami powiatu uruchomiono całodobowe numery telefoniczne:

- stacjonarny 58 572 94 40,

- komórkowy 531 736 455.

Dyżurni PCZK mogą także przekazywać otrzymane od mieszkańców powiatu informacje o zagrożeniach do powiatowych służb, inspekcji i straży, w przypadku wystąpienia trudności w kontakcie z tymi służbami, lub braku możliwości nawiązania takiego kontaktu.

W nawiązaniu do zgłoszeń reklamacyjnych przesłanych do Działu Obsługi Klienta w dniach 02-07 lutego 2018 roku, Zarząd Wyborowa S.A. podjął decyzję o zablokowaniu do sprzedaży jednej partii wódki Luksusowa o pojemności 0.7 l i numerze partii 17112061. Działania prowadzące do zablokowania zidentyfikowanej partii produktu mają charakter ściśle prewencyjny, pomimo iż reklamacje dotyczyły jedynie kilku opakowań dystrybuowanych wyłącznie na polskim rynku.

Czytaj więcej ...

25 stycznia odbyła się pierwsza w 2018 roku narada szkoleniowa dla pracowników samorządów gminnych realizujących zadania z zakresu zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej z terenu powiatu wejherowskiego.

Organizatorem spotkania był Referat Bezpieczeństwa i zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wejherowie. W naradzie udział wzięli przedstawiciele wszystkich gmin powiatu wejherowskiego.

Posiedzenie przebiegało wg niniejszego planu:

1. Omówiono Plany Działania w zakresie Obrony Cywilnej.

2. Przedstawiono informacje o zagrożeniu ASF na poziomie powiatu wejherowskiego.

3. Firma SISMS zaprezentowała informację w zakresie mobilnego systemu informatycznego do masowej komunikacji z mieszkańcami.

4. Sprawy bieżące.

W dniu 24 stycznia 2018 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego

w Wejherowie odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Tematyką posiedzenia, zgodnie z Planem Pracy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego na 2018 rok, były następujące zagadnienia:

1. Informacja dot. zimowego utrzymania dróg w powiecie wejherowskim, którą przedstawił Pan Robert Lorbiecki - Dyrektor Zarządu Dróg dla Powiatów Puckiego

i Wejherowskiego.

2. Stan bezpieczeństwa na drogach w powiecie wejherowskim omówiła Pani insp. Beata Perzyńska - Komendant Powiatowy Policji w Wejherowie.

3. Stosowanie systemów sygnalizacji pożarowej samoczynnie wykrywającej

i przekazującej informacje o pożarze w wybranych obiektach na terenie powiatu wejherowskiego. Obowiązujący stan prawny i realizacje wymogów przedstawił Pan bryg. Jacek Niewęgłowski - Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie.

4. Ostatnim tematem spotkania była informacja o zagrożeniu ASF na poziomie powiatu wejherowskiego, który przedstawiła Pani Wioletta Drygas-Bogucka - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wejherowie.