Portal Bezpieczeństwa Powiatu Wejherowskiego 

W dniu 04.01.2017r w siedzibie Starostwa Powiatowego odbyło się zwołane przez Panią Starostę Gabrielę Lisius, posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, rozszerzone o przedstawicieli Gminnych Zespołów Zarządzania Kryzysowego.

Tematyką posiedzenia było dokonanie oceny przygotowania służb i inspekcji odpowiadających za przeciwdziałanie i usuwanie skutków ewentualnego wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków H5N8 oraz dokonanie przeglądu procedur współdziałania ze służbą weterynaryjną i sanitarną na terenie powiatu wejherowskiego.

Apel do hodowców drobiu

Zasady_ochrony


O godzinie 10.00 w dniu 1 grudnia 2016 roku Starosta Wejherowski

dr Gabriela Lisius otworzyła konferencję z cyklu „Bezpieczny Powiat”

pt. „Afrykański Pomór Świń (ASF) realne zagrożenie – zasady ochrony"

w auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wejherowie.

Patronat honorowy nad konferencją objął Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich, patronat medialny nad wydarzeniem objęły: TTM Chopin, Telewizja Kaszuby, Radio Kaszëbe, Express Powiatu Wejherowskiego, Puls Wejherowa.

Tegoroczna konferencja odbyła się wg następującego programu:

1. „Rola edukacji w zapobieganiu zjawiskom kryzysowym”, dr Gabriela Lisius – Starosta Wejherowski,

2. „Czym jest Afrykański Pomór Świń” – dr Paweł Niemczuk

- Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii,

3. „Działania prewencyjne ze strony Inspekcji Weterynaryjnej”- lek. wet. Ewelina Bury -Powiatowy Inspektor ds. zdrowia i ochrony zwierząt,

4. „Zwalczanie choroby”- lek. wet. Maciej Dragun – Wojewódzki Inspektor

ds. zdrowia i ochrony zwierząt,

5. „Zapobieganie i ochrona przed ASF” – lek. wet. Wojciech Trybowski

- Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wejherowie.

Na zakończenie konferencji został także zaprezentowany materiał filmowy pn.: „Zasady ochrony świń przed chorobą".

Uczestnikami konferencji z cyklu „Bezpieczny Powiat” byli przedstawiciele organów samorządowych z terenu powiatu wejherowskiego,

w tym sołtysi, przedstawiciele ochotniczych straży pożarnych, szefowie powiatowej administracji zespolonej, radni powiatu wejherowskiego, w tym członkowie zarządu powiatu, członkowie Komisji Bezpieczeństwa

i Porządku Publicznego Rady Powiatu Wejherowskiego, członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Wejherowskim, członkowie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Wejherowie, członkowie komisji bezpieczeństwa gmin i miast powiatu, przedstawiciele nadleśnictw

z terenu powiatu wejherowskiego, przedstawiciele izb rolniczych, doradcy rolniczy, przedstawiciele agencji rolnych, lekarze weterynarii, a także hodowcy trzody chlewnej i producenci żywności.W dniu 30 listopada o godzinie 10.00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wejherowie, odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście, któremu przewodniczyła Starosta Wejherowski – Gabriela Lisius.

Przedmiotem posiedzenia były następujące sprawy:

1. Opiniowanie projektu budżetu powiatu na rok 2017 w zakresie wydatków na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową.

2. Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2017.

3. Sprawy różne.

Na wstępnie Gabriela Lisius - Starosta Wejherowski przywitała członków komisji oraz wręczyła powołania do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na lata 2015-2017 Panu bryg. Jackowi Niewęgłowskiemu – Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie oraz Panu Andrzejowi Papke – Kierownikowi Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wejherowie.


Plan jest prosty. Założenia jasne i konkretne. Samoobrona Kobiet to projekt bezpłatnych szkoleń, które będą się odbywały w 30 polskich miastach. Najlepsi wojskowi instruktorzy będą uczyli i pokazywali Polkom, jak doskonalić umiejętności i techniki samoobrony, po to, aby w razie niespodziewanego ataku czy znalezienia się w sytuacji zagrażającej osobistemu bezpieczeństwu potrafiły sobie z nimi poradzić.

Celem projektu Samoobrona Kobiet jest popularyzacja sytemu szkoleniowego z walki wręcz Sił Zbrojnych RP w środowisku cywilnym, zapoznanie kobiet ze sposobem realizacji zajęć z walki wręcz w bliskim kontakcie, nauka podstawowych technik samoobrony oraz doskonalenie opanowanych chwytów i obezwładnień z zakresu samoobrony.

Każda grupa kobiet weźmie udział w sumie w ośmiu spotkaniach (organizowanych od listopada 2016 do czerwca 2017, z reguły w każdą pierwszą sobotę miesiąca) w wytypowanym obiekcie wojskowym w Białymstoku, Bielsku-Białej, Brzegu, Bydgoszczy, Gdyni, Giżycku, Gliwicach, Hrubieszowie, Kielcach, Krakowie, Koszalinie, Lidzbarku Warmińskim, Łasku, Międzyrzeczu, Opolu, Poznaniu, Radomiu, Rzeszowie, Słupsku, Sulechowie, Szczecinie, Świętoszowie, Tomaszowie Mazowieckim, Toruniu, Ustce, Warszawie, Wrocławiu, Zakopanem, Zamościu i Zegrzu.

Pamiętaj – nowe umiejętności, których nauczysz się podczas spotkań, dadzą Ci przewagę nad przeciwnikiem.

Podczas pierwszych zajęć żołnierze i najlepsi instruktorzy Wojska Polskiego zaprezentowali kursantkom wszystkie techniki, które będą realizowane podczas całego cyklu szkoleniowego, m.in.: przyjęcie postawy obronnej w przypadku agresji zewnętrznej, uwalnianie się z uchwytu, obrona przed kopnięciem, duszeniem, uderzeniem, atakiem z użyciem niebezpiecznego narzędzia czy z udziałem kilku napastników. Całość zajęć była poprzedzona rozgrzewką przygotowującą do wysiłku, ćwiczeniami ogólnorozwojowymi poprawiającymi kondycję fizyczną. Na pierwszych zajęciach każda uczestniczka programu Samoobrona Kobiet otrzymała promocyjny pakiet startowy.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, zapraszamy do rezerwowania miejsca na kurs bezpośrednio u instruktorów przed rozpoczęciem zajęć. Przed rozpoczęciem należy zapoznać się z regulaminem uczestnictwa w zajęciach. Regulamin, wykaz obiektów szkoleniowych i dane kontaktowe do instruktorów dostępne są na stronie internetowej www.mon.gov.pl/samoobrona-kobiet/.

"Kurs Samoobrony dla kobiet organizowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej skierowany jest do wszystkich kobiet, które chcą zdobyć umiejętności zachowania się w sytuacji niebezpiecznej.

Zajęcia prowadzone przez instruktorów Wojska Polskiego mają na celu pokazanie możliwości reagowania w przypadku zaskoczenia i zagrożenia atakiem fizycznym.

Uczestniczki kursu poprzez trening będą mogły rozwinąć umiejętności samoobrony. Podczas zajęć kobiety będą uczone, jak adekwatnie reagować na zagrożenia.

Kurs pozwoli na wytrenowanie nawyków obronnych oraz naukę podstawowych technik samoobrony.

Zachęcam do udziału w zajęciach. To okazja do treningu z najlepszymi specjalistami Wojska Polskiego z zakresu walki wręcz i samoobrony".


Serdecznie zapraszamy do udziału w VIII Pomorskich Mistrzostwach w Ratownictwie Ochotniczych Jednostek Ratowniczych - MEDTURA 2016.

W tym roku działamy 5-6.11.2016 r. (oczywiście jest możliwość przybycia już 4.11.2016 r.).

Pierwszego dnia odbędą się mistrzostwa natomiast drugiego relaks :).

Zapewniamy nocleg (w szkole), wyżywienie, kolejne cenne doświadczenia.

Miejsce: Wejherowo, Bolszewo.

Do pobrania:

Karta zgłoszeniowa

regulamin mistrzostw

Termin zgłoszeń mija 23.10.2016

Tradycyjnie o godzinie 12.00 odbył się kolejny trening łączności radiowej sieci Obrony Cywilnej w Powiecie Wejherowskim przeprowadzony przez tutejszy referat.

W treningu udział wzięły gminy: Luzino, Łęczyce, Linia, Szemud oraz Miasto Rumia i Wejherowo, a po telefonicznym przywołaniu - Miasto Reda i Gmina Choczewo. Gmina Gniewino nie wzięła udziału w treningu, a Gmina Wejherowo wcześniej zgłaszała awarię radiostacji.

Wspólnym posiedzeniem Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Gminy Luzino i Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Wejherowie, rozpoczęły się o godzinie 10.00 w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Luzinie, ćwiczenia sprawdzające procedury zawarte w Powiatowym Planie Zarządzania Kryzysowego i Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego Gminy Luzino.

Posiedzenie otworzył Wójt Gminy Luzino Jarosław Wejer, który przywitał przybyłych oraz przedstawił skład Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Gminy Luzino.

Następnie wystąpił Marek Panek - Sekretarz Powiatu przedstawiając skład Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Wejherowie.

Pierwszą prezentację zaprezentował Wójt Gminy Luzino, której tematem było bezpieczeństwo w Gminie Luzino.

Potem Kierownik Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wejherowie Kazimierz Grubba, przedstawił prezentację na temat różnych aspektów funkcjonowania zarządzania kryzysowego w powiecie.

W następnej kolejności referat wygłosił na temat postępowania z uchodźcami na przykładzie rzeczywistych przypadków - kmdr ppor. Jarosław Kowalski z Wydziału Koordynacji Działań Morskiego Oddziału Straży Granicznej we Gdańsku.

Około godziny 12.00, rozpoczęły się ćwiczenia praktyczne w postaci epizodu wypadku komunikacyjnego przewożącego emigrantów z krajów arabskich (pozorowanych przez uczniów "wejherowskiego elektryka"), w którym udział wzięły: Placówka Straży Granicznej we Władysławowie, Komisariat Policji w Luzinie, Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie, Powiatowy Państwowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie, Państwowy Lekarz Weterynarii w Wejherowie, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie, 18 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Wejherowie, Nadleśnictwo Strzebielino s. Luzino wraz ze Strażą Leśną, Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gminy Luzino, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia w Luzinie Piotr Pelcer, „Alaska" Radiokomunikacja Piotr Babiak w Rumi, Twoja Telewizja Morska Sp. z o.o. w Wejherowie.

W trakcie epizodu, oprócz procedur wynikacjących z pragmatyki i procedur służb uczestniczących w ćwiczeniach, przećwiczono proces podejmowania decyzji Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Gminy Luzino, w oparciu o przekazywany na żywo obraz z miejsca zdarzenia z drona, a także powiatowy system ostrzegania w ramach procedury realizowanej przez Twoją Telewizję Morską w Wejherowie w postaci przewijanego paska tekstowego w emitowanych programach tej stacji telewizyjnej.

O godzinie 11.00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wejherowie, odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście oraz seminarium pn.: „Bezpieczne wakacje 2016”, któremu przewodniczyła Starosta Wejherowski – Gabriela Lisius.

Przedmiotem posiedzenia były następujące sprawy:

  1. Przedstawienie na temat bezpieczeństwa na drogach powiatu wejherowskiego - wystąpienie Hanny Kuczyńskiej - Zastępcy Dyrektora Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego.

  2. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w przestrzeni wirtualnej w teorii i praktyce (używki i ataki cyberprzestrzenne) – wystąpienie Komendanta Powiatowego Policji w Wejherowie w II części – Bezpieczne wakacje.

Na wstępie Starosta Wejherowski - Gabriela Lisius przywitała członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Starości oraz zaproszonych gości.

Drugą część spotkania poprowadził Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Wejherowie podinsp. Marcin Potrykus, w ramach której przedstawiono niżej wymienione tematy:

  1. Charakterystyka działań Policji na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym w okresie letnim 2016 na terenie powiatu wejherowskiego - wystąpienie Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KPP Wejherowo kom. Artura Kriegela.

  2. Negatywne zachowania dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym na przykładzie doświadczeń Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie - wypowiedź Naczelnika Wydziału Prewencji KPP Wejherowo asp. szt. Ryszarda Rycherta.

  3. Tematyka cyberprzestępczości w kontekście pracy Komedy Powiatowej Policji w Wejherowie - st. asp. Andrzej Klahsa z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą KPP Wejherowo oraz .

  4. Alkohol i środki odurzające a ryzykowne zachowania dzieci i młodzieży powiatu wejherowskiego - mgr Małgorzaty Sędziak z Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Wejherowie.

  5. Ratownictwo, ochrona i promocja zdrowia - wykład Ordynatora Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w Wejherowie lek. Witolda Hladnego.

  6. Konsekwencje ryzykownych zachowań podczas wypoczynku nad wodą na przykładzie doświadczeń GWOPR - przedstawiciela Gniewińskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Ryszarda Loewnau.

  7. Negatywne zachowania w lesie, a powstawanie zagrożeń dla jego funkcjonowania - Komendanta Straży Leśnej Nadleśnictwa Gdańsk Zbigniewa Klawikowskiego.