Gminy w powiecie

Konwent samorządowy powiatu wejherowskiego

20 stycznia 2015 r. do Starostwa Powiatowego w Wejherowie na zaproszenie Starosty Gabrieli Lisus, przybyli samorządowcy ze wszystkich gmin naszego powiatu na historyczny, bo pierwszy Konwent Samorządowy Powiatu Wejherowskiego. W spotkaniu, oprócz Starosty i Przewodniczącego Rady Powiatu Wejherowskiego udział wzięli Prezydent Wejherowa, Burmistrzowie Rumi i Redy, Wójtowie gmin oraz Przewodniczący wszystkich Rad z terenu powiatu wejherowskiego.

Konwent ma na celu wypracowanie najlepszych zasad współpracy pomiędzy samorządami z powiatu wejherowskiego oraz stworzenie praktycznego mechanizmu wymiany poglądów, dyskusji nad pomysłami, szukania optymalnych rozwiązań i koordynacji działań. Jak podkreśla Gabriela Lisius, konwent ma współpracować dla dobra całego powiatu.

Głównym punktem pierwszego spotkania było podpisanie Deklaracji Współpracy Samorządowców z Powiatu Wejherowskiego. Podczas dyskusji wszyscy uczestnicy spotkania pozytywnie ocenili pomysł Pani Starosty i deklarowali współpracę i zadowolenie z perspektywy wspólnego rozwiązywania problemów.