Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

24 Czerwiec 2019

W dniu 24 czerwca 2019 r. w sali narad PZZK w Wejherowie odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Przedmiotem posiedzenia zgodnie z przyjętym Planem pracy na 2019 r. były następujące zagadnienia:

1.      Informacja z przygotowania służb, inspekcji i straży do akcji „Bezpieczne Wakacje” przedstawione odpowiednio przez: Komendanta Powiatowego Policji, Komendanta Powiatowego PSP oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

2.    Informacja w zakresie właściwości prowadzenia oraz koordynowania działań ratowniczych na akwenach wodnych zaprezentowane przez Prezesa Wejherowskiego WOPR oraz Komendanta Powiatowego PSP w  Wejherowie.