Porozumienie w sprawie współpracy

29 Lipiec 2019

Starosta Wejherowski Gabriela Lisius podpisała Porozumienie  w sprawie współpracy przy podejmowaniu działań wspomagających przekazywanie informacji w sytuacjach klęsk żywiołowych i innych podobnych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu powszechnemu z operatorami amatorskiej sieci krótkofalarskiej z terenu powiatu wejherowskiego. Głównym celem porozumienia jest organizacja rezerwowej łączności na obszarze powiatu w przypadkach klęsk żywiołowych i innych podobnych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców powiatu wejherowskiego w sytuacji awarii, uszkodzeń i innych niesprawności podstawowego systemu łączności.