Zarządzenie nr 141

29 Sierpień 2019


ZARZĄDZENIE NR 141
PREZESA RADY MINISTRÓW


z dnia 27 sierpnia 2019 roku
w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych


Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 796)
zarządza się, co następuje:


§ 1. Wprowadza się pierwszy stopień alarmowy (stopień ALFA) oraz pierwszy stopień alarmowy CRP (stopień ALFA-CRP)
na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązujące od dnia 28 sierpnia 2019 r., od godz. 00:01,
do dnia 3 września 2019 r., do godz. 23:59.


§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

PREZES RADY MINISTRÓW
MATEUSZ MORAWIECKI