Ćwiczenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego - 10.10.2019 r.

11 Październik 2019

 

Zgodnie z Planem Pracy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego na 2019 r. oraz „Wytycznymi Wojewody Pomorskiego do działalności w zakresie zarządzania kryzysowego w województwie pomorskim w 2019 roku”, w dniu 10 października odbyły się powiatowe, epizodyczne ćwiczenia z zakresu zarządzania kryzysowego na temat:

„Ćwiczenie z zakresu sprawdzenia procedur wynikających z Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego, Miejskiego Planu Zarządzania Kryzysowego w Wejherowie i Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego Gminy Wejherowo w zakresie zagrożenia powodziowego, organizowanych dla - służb, inspekcji, straży, stowarzyszeń”.

Ćwiczenia odbyły się dwuetapowo:                                                                                                                                        
- część teoretyczna w siedzibach Gminnego/ Miejskiego/ Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,                                   
- część praktyczna w następujących lokalizacjach: Wejherowo ul. Stanisławy i Kazimiery Panek (wzdłuż odcinka rzeki Cedron)  oraz Bolszewo ul. Polna ( wzdłuż odcinka kanału rzeki Redy).

W ćwiczeniach uczestniczyli: Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego Miasta Wejherowa, Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego Gminy Wejherowo, Państwowa Straż Pożarna, Ochotnicze Straż Pożarna, Policja, Straż Miejska oraz członkowie Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców.