Komisja Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście

10 Grudzień 2019

9 grudnia 2019 r. o godz. 9.00 w sali obrad Rady Powiatu Wejherowskiego Starostwa Powiatowego w Wejherowie odbyła się Komisja Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście.

Przedmiotem posiedzenia były następujące zagadnienia:
- przedstawienie pisemnego sprawozdania przez jednostki organizacyjne powiatu oraz służby, inspekcje i straże z realizacji pkt III „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli” za rok 2019 stanowiący załącznik do uchwały IV/XII/132/11 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 30 grudnia 2011 r.
oraz
- opiniowanie projektu budżetu powiatu na rok 2020 w zakresie wydatków na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową.