Komunikat dla mieszkańców !!!

13 Marzec 2020

Starostwa Powiatowego w Wejherowie w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców związane z rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym (KORONAWIRUS), informujemy, że od 16 marca do 27 marca 2020 r. Starostwo Powiatowe w Wejherowie zostaje zamknięte dla interesantów i pracuje w trybie wewnętrznym.

Prosimy mieszkańców, aby najpilniejsze sprawy urzędowe załatwiać przez telefon, drogą elektroniczną, platformę ePUAP lub w późniejszym terminie.

Prosimy o kontakt z wydziałami bezpośrednio zajmującymi się daną sprawą. Wykaz numerów telefonów oraz adresów e-mail na:
http://bip.powiatwejherowski.pl/artykuly/476/wykaz-telefonow

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, po ustaleniu terminu i uzyskaniu zgody naczelnika wydziału (kierownika innej właściwej komórki organizacyjnej) możliwa będzie wizyta w Starostwie.

Zaświadczenia będą wydawane wyłącznie drogą pocztową lub przez skrytkę ePUAP: /59ut3k1bll/SkrytkaESP

Wgląd do akt postępowań administracyjnych nie będzie w tym okresie możliwy. Osoby, które chcą przed wydaniem decyzji administracyjnej uzyskać wgląd do akt, proszone są o zgłoszenie takiego zamiaru telefonicznie lub drogą elektroniczną. W takich wypadkach wydanie decyzji zostanie wstrzymane do czasu umożliwienia wglądu do akt.

Osoby które nabyły lub sprzedały pojazd zarejestrowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej proszone są, aby dokonywały zgłoszenia nabycia bądź zbycia pojazdu drogą elektroniczną poprzez platformę ePUAP lub za pośrednictwem operatora pocztowego.

Osoby które sprowadziły pojazd, niebędący nowym pojazdem, z  terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej uprasza się aby dokonały zgłoszenia rejestracji pojazdu w terminie 30 dni od dnia sprowadzenia pojazdu na stronie https://www.esp.pwpw.pl/

Niedopełnienie wyżej wymienionych obowiązków w okresie zamknięcia Starostwa nie będzie skutkować wymierzaniem kar pieniężnych.

Rejestracja pojazdów
58-572-95-26
Prawa jazdy
58-572-95-25
Transport drogowy 
58-572-95-22
Zmiana organizacji ruchu 
58-572-95-23

Rzecznik Konsumentów będzie telefoniczne udzielał porad konsumenckich: wtorek, środa, czwartek od godz. 9-15  tel. 58 572 94 15. Wnioski o interwencję u przedsiębiorcy można przesyłać pocztą na adres Starostwa oraz pocztą elektroniczną na adres starostwo@powiat.wejherowo.pl

O zmianach będziemy informować na bieżąco na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wejherowie w zakładce „Koronawirus”:

http://bip.powiatwejherowski.pl/artykuly/694/koronawirus

Dziękujemy za zrozumienie!